ТЕПЛОВИЙ АКУМУЛЯТОР ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДПУСКОВОЇ І ПІСЛЯПУСКОВОЇ ТЕПЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДВИГУНА В УМОВАХ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

Автор(и)

  • Ігор Валерійович Грицук Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Валерій Степанович Вербовський Інститут газу Національної академії наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.161.2016.76703

Ключові слова:

газовий двигун, система охолодження, система мащення, тепловий акумулятор фазового переходу, прогрів, паливна економічність, шкідливі викиди.

Анотація

У статті подано результати експериментальних і розрахункових досліджень газового двигуна 6Ч 12/14, оснащеного системою прогрів узтепловим акумулятором фазового переходу, у процесі передпускового і після пускового прогріву охолоджуючої рідини і моторної оливи. Результати оцінки застосування теплового акумулятора підтвердили зменшення часу прогріву, поліпшення паливної економічності і зниження викидів у процесі передпускової іпісля пускової теплової підготовки. 

Посилання

Шульгин, В. В. Тепловые аккумуляторы автотранспортных средств [Текст] / В. В. Шульгин. – СПб.: Издательство Политехн. ун-та, 2005. – 268 с.

Системи прогріву двигунів внутрішнього згорання: основи функціонування [Текст] / В. П. Волков, І. В. Грицук, Ю. Ф. Гутаревич [та ін.]. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2015. – 314 с.

Вашуркин, И. О. Тепловая подготовка и пуск ДВС мобильных транспортных и строительных машин зимой [Текст] / И. О. Вашуркин. – СПб.: Наука, 2002. – 145 с.

Теплові акумулятори фазового переходу для транспортних засобів: параметри робочих процесів [Текст] / В. Д. Александров, Ю. Ф. Гутаревич, І. В. Грицук [та ін.]. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж». Донецьке відділення, 2014. – 230 с.

Тепловий акумулятор як засіб підвищення ефективності пуску стаціонарного двигуна в умовах низьких температур [Текст] / Д. С. Адров, І. В. Грицук, Ю.В. Прилепський [та ін.] // Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – Вип. 27. – С. 117-126.

Експериментальні дослідження системи комбінованого прогріву двигуна з тепловим акумулятором [Текст] / Д. С. Адров, І. В. Грицук, В. Д. Александров [та ін.] // Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012. – Вип. 31. – С. 158-167.

Schatz, D. Latentwarmespeicher fur Kaltstartverbesserung von Kraftfahrzeugen [Text] /

D. Schatz // Brennst. - Warme-Kraft, 1991. №6. - P. 333-340.

Дослідження системи передпускового розігріву газового двигуна на основі використання теплового акумулятора з теплоакумулюючим матеріалом, що має фазовий перехід [Текст] / В. С. Вербовський, І. В. Грицук, Д. С. Адров [та ін.] // Двигатели внутреннего сгорания: науч.-техн. журнал. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2013. – №1. – С. 110-116.

Особливості передпускового прогріву стаціонарного газового двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом [Текст] / В. С. Вербовський, І. В. Грицук, Д.С. Адров [та ін.] // Двигатели внутреннего сгорания: науч.-техн. журнал. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2014. – №2. – С. 85-90.

Гутаревич, Ю.Ф. Дослідження системи комбінованого прогріву транспортного двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом [Текст] / Ю.Ф. Гутаревич, І.В.Грицук // Двигатели внутреннего сгорания: науч.-техн. журнал. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2014. – №1. – С. 67-73.

Грицук, І.В. Особливості дослідження системи прогріву транспортного двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом [Текст] / І. В. Грицук // Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2014. – Вип. 38. – С. 117-133.

Гутаревич, Ю.Ф. Вплив системи прогріву з тепловим акумулятором фазового переходу на показники пуску і прогріву транспортного двигуна [Текст] / Ю. Ф. Гутаревич, І. В. Грицук // Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Monografia nr.5. Seria:Transport. – Rzeszow, 2014. – Р. 155-160.

Rosen М. Exergy Analysis for the Evaluation of the Performance of Closed Thermal Energy Storage Systems [Text] / М. Rosen, F.Hooper, L. Barbaris // J. of Solar Energy Engineering. 1988. Nov. V. 110. – P. 255-262.

Особливості розігріву газового двигуна при використанні системи передпускового прогріву [Текст] / Ю. Ф. Гутаревич, І. В. Грицук, О. С. Добровольський [та ін.] // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2014. – Вип. 13. – С. 41-50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-31

Номер

Розділ

Статті