DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.161.2016.76729

АНАЛІЗ РОБОТИ ПІДСИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ СОРТУВАЛЬНИМИ СТАНЦІЯМИ

Олександр Миколайович Огар, Максим Андрійович Асєєв, Олена Андріївна Іваненко

Анотація


Подано аналіз роботи підсистем регулювання швидкості скочування відчепів в автоматизованих системах управління сортувальними станціями. Розглянуто особливості роботи кожної підсистеми, а саме: взаємодію пристроїв, способи отримання необхідних вихідних даних для розрахунку технологічних параметрів і процедури реалізації прицільного та інтервально-прицільно гогальмування відчепів. Наведено основні показники сортувального процесу після впровадження на сортувальних станціях автоматизованих систем управління.  


Ключові слова


автоматизована система управління, сортувальна гірка, відчеп, прицільне гальмування, підсистема регулювання швидкості скочування відчепів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hein, O., A two stage model for a marshaling yard [Text] /O. Hein // Rail International. – 1972. − № 4. – P. 249-259.

Автоматизация и механизация переработки вагонов на станциях [Текст] / Ю. А. Муха, И. В. Харланович, В. П. Шейкие и др. − М.: Транспорт, 1985. − 248 с.

Сопоставительный анализ технических средств для механизации и автоматизации сортировочных станций применяемых на Российских железных дорогах и за рубежом [Текст] / В. И. Талалаев, А. Г. Савицкий и др. − М.: ВНИИАС МПС России, 2007. − 150 с.

Савицкий, А. Г. Анализ функционирования устройств управления прицельным торможением УУПТ [Текст] / А. Г. Савицкий // Гудок. − 2003. − С. 22-29.

Огар, О. М. Розвиток теорії експлуатації та методів розрахунку конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок [Текст]: дис… д-ра техн. наук: 05.22.20 / Огар Олександр Миколайович; Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків, 2011. − 368 с.

Hansmann, R.S., Zimmermann, U.T. Optimal sorting of rolling stock at hump yards [Text] / R.S. Hansmann, U.T. Zimermann // Mathematics-key technology for the future. – 2007. − №8. –

P. 189-203.

Zhau, W., Yang, X., Qin, J., Optimizing the long-term operating plan of railway marshaling station for capacity utilization analysis [Text] / W. Zhau, X. Yang, J. Qin, // The Scientific World journal. – 2014. − №3. – P. 71-84
Flag Counter