ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА ОТРИМАННЯ КЛІНКЕРНИХ МІНЕРАЛІВ У ДОЛОМІТОВОМУ КЛІНКЕРІ

Автор(и)

  • Варвара Іванівна Вінніченко Харківський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Наталія Юріївна Віценко Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Ukraine
  • Олександр Миколайович Рязанов Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.161.2016.76731

Ключові слова:

конкурентоспроможність, доломітовий цемент, випал клінкеру, термодинамічна вірогідність, хімічні реакції, теплова енергія, енергоефективність, ентальпія, двокальцієвий силікат, відходи доломіту, відходи збагачення вугілля, теплова обробка, зниження витрат

Анотація

Виконано аналіз можливості зниження енергетичних витрат на теплову обробку доломітового клінкеру шляхом оцінки теоретичних витрат енергії на процес. Розглянуто зміни ентальпії хімічних реакцій утворення основних мінералів. Установлено, що з найбільшою термодинамічною вірогідністю відрізняються реакції, продуктами яких є двокальцієвий силікат, трикальцієвий алюмінат та моноалюмінат кальцію, поява органіки у сировинній суміші сприяє зменшенню зміни ентальпії хімічних реакцій.

Посилання

Duda, Walte H. Cement-Data-Book [Text] / Walter H. Duda // Bauverlag GmbH Wiesbaden and Berlin. – 1977, – Р. 363-365.

Зырянова, В. Н. Композиционные магнезиальные вяжущие материалы [Текст] / В. Н. Зырянова, Г. И. Бердов, Н. И. Тюленева // Актуальные проблемы в строительстве и архитектуре. Образование. Наука. Практика: материалы Всерос. науч.-техн. конф. – Самара, 2007. – С. 189.

Дослідження продуктів гідратації магнезіального в’яжучого на основі каустичного доломіту [Текст] / Г. М. Шабанова, В. В. Тараненкова, Г. Л. Смаль [і др.] // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – №32. – С.184-188.

Шабанова, Г. М. Високоефективні магнезіальні в’яжучі матеріали на основі вітчизняної сировини [Текст] / Г. М. Шабанова // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. –Вип.138. – С. 148-154.

Борисов, И. Н. Энергоэффективные строительные материалы на основе доломита и угольных отходов [Текст] / И. Н. Борисов, В. И. Винниченко, А. Н. Рязанов // Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование для производства строительных материалов: межвуз. сб. статей БГТУ им. Шухова. – Белгород, 2013. – Вып. ХХ. – С. 114–117.

Доломитовый цемент, затворяемый водой [Текст] / А. А. Плугин, В. И. Винниченко, О. С. Борзяк, А. Н Рязанов // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип.143. – С. 87-97.

Рязанов, А. Н. Теоретическое обоснование.комплексного использования доломита и угольных отходов для получения строительных материалов [Текст] / А. Н Рязанов, В. И. Винниченко, А. А. Плугин // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. –Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип.138. – С. 77-85.

Sorel, S. Improved composition to be used as a Cement and as a Plastic Material for Molding Various Articles [Text] / S. Sorel // United States Patent Office. Patent 53/092, 6 March, 1866, Paris, France.

Байков, A. A. Каустический магнезит, его свойства и отвердевание [Текст] / А. А. Байков // Журнал русского металлургического общества. – 1913. – №1. – С. 207.

De Wolff, P.M. Hydratations prozesse und Erhartungs eigenschaften in Systemen MgO-MgCl2 [Text] / P. M. De Wolff, M. L. Walter – Levy // Zement-Kalk-Gips.– 1953, – II. №4. – P. 125-137.

Kasai, J. Mechanism of the Hydration of Magnesia Cement [Text] / J. Kasai, M. Ichiba, Nakanara M. //J. of Chem. Soc. of Japan, 1956. –Vol. 63, № 7. – Р. 1182 -1184.

Волженский, A. B. Минеральные вяжущие вещества [Текст] / A. B. Волженский. – М.: Стройиздат, 1986. – С. 70-99.

Mazuranic, C. Magnesium oxychloride cementobtained from partially calcined dolomite [Text] / C. Mazuranic, H. Biliuski., B. Matcovic //J. Amer. Ceram. Soc, 1982. – Vol. 65. – № 10. - P. 523-526.

Бабушкин, В. И. Термодинамика силикатов [Текст] / В. И. Бабушкин, Г. М. Матвеев, О. П. Мчедлов-Петросян. – М.: Госстройиздат, 1965. – 352 с.

Глушко, В. П., Термические константы веществ [Текст]: справочник в 10 вып. Вып. IV (С, Si, Ge, Sn, Pb). Ч. І. Таблицы принятых значений / В. П. Глушко. – М.: ВИНИТИ, 1970. – 510 с.

Ландия, Н. А. Расчет высокотемпературных теплоемкостей твердых неорганических веществ по стандартной энтропии [Текст] / Н. А. Ландия. – Тбилиси, 1962. – 224 с.

Наумов, Г. Б. Справочник термодинамических величин (для геологов) [Текст] / Г. Б. Наумов, Б. Н. Рыженко, И. Л. Ходаковский. – М.: Атомиздат, 1971. – 240 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-01

Номер

Розділ

Статті