DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.143.2014.78961

БЛОЧНО-ІЄРАРХІЧНЕ ОПИСАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК СУЧАСНИХ ТЕПЛОВОЗІВ

Олександр Васильович Братченко

Анотація


Відзначено, що найбільш відповідальним етапом робіт, спрямованих на забезпечення високого рівня техніко-економічних показників наявного тягового рухомого складу, є удосконалення конструкції основних систем та агрегатів, до яких належать енергетичні установки тепловозів. Проведення досліджень на сучасному рівні передбачає використання методів оптимізаційного проектування на основі відповідних формалізованих описань. Висвітлено результати досліджень з розроблення блочно-ієрархічного описання конструкції сучасних енергетичних установок тепловозів, яке проводилось у відповідності до нового підходу, що передбачає використання принципів ієрархічності та блочності. Наведена конструкція механічної системи тепловозного дизеля у вигляді ряду взаємопов’язаних івзаємодіючих модулів. як приклад у статті наводиться використання розробленого формалізованого описання при рішенні задачі удосконалення конструкції розподільного вала тепловозного дизеля типу Д49 для етапу дослідження кінематики випускних клапанів

Ключові слова


тяговий рухомий склад, оптимізаційне проектування блочно-ієрархічного описання конструкції енергетичної установки тепловоза, механічна система тепловозного дизеля

Повний текст:

PDF

Посилання


Тартаковський, Е.Д. Пріоритетні напрямки досліджень у галузі тягового рухомого складу [Текст]/ Е.Д. Тартаковський // Зб. наук. праць. – Харків:УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 64. – С. 5-12.

Мороз, В.І. Генетичний та методологічний аспект створення технічних засобів нового покоління для залізничного транспорту [Текст] / В.І. Мороз // Залізничний транспорт України. – 2000. – № 5-6. – С. 61-62.

Мороз, В.І. Методологічний аспект формалізованого описання і оцінювання механічної досконалості конструкції транспортних технічних засобів [Текст] / В.І. Мороз // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 64. – С. 31-38.

Пильов, В.О. Автоматизоване проектування поршнів швидкохідних дизелів із заданим рівнем тривалої міцності [Текст] / В.О. Пильов. – Харків: Видавничий центр НТУ «ХПІ», 2001. – 332 с.

Капустин, Н.М. Системы автоматизированного проектирования: Автоматизация конструкторского и технологического проектирования [Текст] / Н.М. Капустин, Г.Н. Васильев. – Минск: Вышейш. шк., 1988. – 191 с.

Мороз, В.І. Новий підхід до формалізованого описання конструкції технічних засобів залізничного транспорту [Текст] // Залізничний транспорт України. – 2010. – № 4. – С. 41-42.

Мороз, В.І. Новий підхід до класифікації тягових приводів рухомого складу залізниць [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, С.В. Бобрицький // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012. – Вип. 29. – С. 162-166.

Мороз, В.І. Модульно-декомпозиційна класифікація струмознімальних пристроїв сучасного електричного тягового рухомого складу залізниць [Текст] / В.І. Мороз, Н.П. Карпенко, А.В. Павшенко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Вип. 86. – С. 114-121.

Братченко, О.В. Блочно-ієрархічне описання конструкції сучасних тепловозів [Текст] / О.В. Братченко// Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С. 136-141.

Мороз, В.І. Результати експериментального дослідження механізму газорозподілу локомотивної енергетичної установки типу Д49 [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, О.А. Логвіненко, К.В. Астахова // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 129. – С. 13-19.
Flag Counter