№ 143 (2014)

Зміст

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

ДОЛОМИТОВЫЙ ЦЕМЕНТ, ЗАТВОРЯЕМЫЙ ВОДОЙ PDF
Андрій Аркадійович Плугін, Варвара Іванівна Вінниченко, Ольга Сергіївна Борзяк, Олександр Миколайович Рязанов
ОБОСНОВАНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ЧАСТИЦ СЫРЬЕВОГО ГИПСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ α-ФОРМЫ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХСТАДИЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ PDF
Анна Андріївна Баранова
РУЛОННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕМОНТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ PDF
Андрій Аркадійович Плугін, Тетяна Олександрівна Костюк, Валерій Ашотович Арутюнов, Наталія Миколаївна Партала, Юлія Андріївна Суханова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ БЕТОННЫХ ЦИЛИНДРОВ С ПОЛЫМ СЕЧЕНИЕМ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ВИБРОВАКУУМИРОВАНИЕМ PDF
Александр Георгиевич Вандоловский, Юнис Н Башир
РАЗРАБОТКА СХЕМ ПРОТЕКАНИЯ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ PDF
Аркадій Миколайович Плугін, Андрій Аркадійович Плугін, Дмитро Артурович Плугін, Людмила Вікторівна Трикоз, Олексій Андрійович Плугін
НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О КРИТЕРИЯХ ОПТИМАЛЬНОСТИ PDF
Юрий Петрович Кітов, Глеб Леонідович Ватуля, Марина Анатоліївна Веревічева
НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ КОЛОН ПРИ НАВАНТАЖЕННІ НА ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТИСК PDF
Юрій Володимирович Глазунов
САНАЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА PDF
Дмитрий Федорович Гончаренко, Алевтина Игоревна Алейникова, Владимир Васильевич Паболков, Ольга Владимировна Старкова
РАСЧЕТ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА СЕТЯХ ВОДООТВЕДЕНИЯ В СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ PDF
Дмитрий Федорович Гончаренко, Павел Григорьевич Галушко, Борис Сергеевич Сорокин, Дмитрий Александрович Бондаренко

Рухомий склад залізниць

БЛОЧНО-ІЄРАРХІЧНЕ ОПИСАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК СУЧАСНИХ ТЕПЛОВОЗІВ PDF
Олександр Васильович Братченко
ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЬ РОЗПОРУ НАСИПНОГО ВАНТАЖУ НА СТІНИ КУЗОВА НАПІВВАГОНА ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ЗАЛІЗНИЧНИМ ПОРОМОМ PDF
Альона Олександрівна Ловська
ДОСВІД ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ PDF
Анатолій Петрович Фалендиш, Андрій Леонідович Сумцов, Олег Васильович Трубіхін
ВПРОВАДЖЕННЯ НАПІВТРУБ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ НЕСУЧИХ СИСТЕМ НАПІВВАГОНІВ З ГЛУХИМ КУЗОВОМ PDF
Олексій Вікторович Фомін
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ КРИТИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ ВАГОНІВ PDF
Ігор Ернстович Мартинов, Альона Володимирівна Труфанова, Василь Михайлович Ільчишин
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ ЗАБРУДНЕНОСТІ ОЛИВИ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Юрій Михайлович Грищенко

Експлуатація залізниць

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ВАНТАЖІВ PDF
Віктор Мефодійович Запара, Ярослав Вікторович Запара, Анна Леонідівна Обухова
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙ У ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ГОРЛОВИН СТАНЦІЙ PDF
Валерій В’ячеславович Кулешов, Олександр Романович Дощечкін, Юлія Михайлівна Бурмагіна
РОЗРАХУНОК КООРДИНАТ ОСЕЙ ВАГОНА ПРИ СКОЧУВАННІ ВІДЧЕПІВ З ГІРКИ PDF
Олександр Миколайович Огар
ОЦІНКА ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ВАНТАЖІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
Ярослав Вікторович Запара
ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ З ГІРКИ PDF
Костянтин Володимирович Таратушка
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД ЗАЛІЗНИЦІ PDF
Наталія Григоріївна Онищенко, Семен Іосифович Епштейн, Сергій Юхимович Нікулін

Автоматизовані системи електричного транспорту

АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯГОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ PDF
Валерій Григорович Ягуп, Катерина Валеріївна Ягуп, Катерина Яківна Івакіна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ PDF
Володимир Владиславович Карпенко
МОЖЛИВІСТЬ ПРОГНОЗУ ВІДМОВ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ PDF
Олександр Іванович Акімов, Юлія Олександрівна Акімова
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА РЕКУПЕРАЦИИ АКТИВНОГО ТРЕХФАЗНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ С КОРРЕКЦИЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ PDF
Яків Васильович Щербак, Олександр Андрійович Плахтій
ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ У РОБОТІ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА PDF
Сергій Іванович Яцько, Ярослав Васильович Ващенко
ВПЛИВ ДИНАМІЧНОЇ ІНДУКТИВНОСТІ НА ШВИДКІСТЬ ЗРОСТАННЯ СТРУМУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В КОЛАХ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
Оксана Олександрівна Карзова
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ РОБОТИ КІЛ ЖИВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ PDF
Елена Я. Куриленко
ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОГО СТРУМУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА КОМПРЕСОРА ЗА ЧАС ПУСКУ PDF
Роман Володимирович Краснов

Телекомунікаційні системи та управління ними

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Ч. 1 PDF
Вікторія Юріївна Гребенюк
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ PDF
Андрій Павлович Собчак, Віктор О. Цимбал

Теплові двигуни

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ВТОРИННОЇ КОНДЕНСАЦІЇ АМІАЧНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Юлія Анатоліївна Бабіченко

Технологія металів та матеріалознавство

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ PDF
Сергій Сергійович Тимофеєв, Андрій Юрійович Дьомін