ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Ч. 1

Автор(и)

  • Вікторія Юріївна Гребенюк Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.143.2014.79052

Ключові слова:

індуктивно-дротовий датчик, техніко-економічне обґрунтування, собівартість, кошторис витрат

Анотація

У даній роботі з метою визначення економічної ефективності від розроблення та впровадження індуктивно-дротового датчика розраховано собівартість дослідного зразка даного пристрою, для чого визначено трудомісткість його розроблення та складено кошторис витрат, пов’язаних з його створенням

Посилання

Индуктивно-проводной датчик [Текст]: пат. 2339530 Рос. Федерации: МПК B 61 L 1/08 / Ноздрин К.А., Габдулхаев А.Б., Никитин А.Н., Демин Л.А.; заявитель и патентообладатель ОАО «Ижевский радиозавод». - № 2006132935/11; заявл. 13.09.2006; опубл. 27.11.2008, Бюл. № 33. – 9 с.

Rail line sensing and safety system [Text]: pat. 246126 US: МПК AB 61L 102FI / Richard C. Carlson, Peter Strezev, Kurt A. Gunther, Marc W. Cygnus; Applicant Richard C. Carlson, Peter Strezev, Kurt A. Gunther, Marc W. Cygnus. – № 20120138752; published 07.06.2012.

Індуктивно-дротовий датчик для виявлення транспортного засобу в межах певної ділянки шляху [Текст]: пат. 101096 України: МПК B 61 L 1/00, / Бабаєв М.М., Блиндюк В.С., Ананьєва О.М., Гребенюк В.Ю.; власник Українська державна академія залізничного транспорту. - № а 201111355; заявл. 26.09.2011; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4. – 5 с.

Дикань, В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту [Текст]: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Беклешов, В.К. Технико-экономическое обоснование дипломних проектов [Текст]: учеб. пособие / В.К. Беклешов. – М.: Высшая школа, 1991. – 178 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-09

Номер

Розділ

Телекомунікаційні системи та управління ними