DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.144.2014.79646

АНАЛІЗ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ

А. Л. Обухова, Валерій Олексійович Бакун

Анотація


У статті проаналізовано основні показники роботи залізниць України за 2013 рік, з урахуванням обсягів перевезення за основними видами вантажів і перевезення імпортних, експортних і транзитних вантажів. Розглянуто роль прикордонних передавальних станцій, технології їх роботи при виконанні доставки вантажів, основні проблеми в роботі та шляхи вирішення

Ключові слова


імпортний вантаж, експортний вантаж, прикордонна передавальна станція, простій

Повний текст:

PDF

Посилання


Железнодорожные пограничные переходы [Текст] // Железные дороги РФ. – 2003. – № 4. – С. 9-41.

У 2013 році залізниці України перевезли 443,6 млн тонн вантажів [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт Укрзалізниці. – Режим доступу: https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/ page-10/369167.

Пасічник, В.І. Проблеми ефективного використання основних залізничних напрямків і прикордонних переходів [Текст] / В.І. Пасічник // Залізничний транспорт України. – 1999. – № 1 (4-5). – С. 8-12.

Альошинський, Є.С. Напрямки удосконалення роботи прикордонних передавальних залізничних станцій на кордонах з країнами СНД [Текст] / Є.С. Альошинський, Н.В. Колесникова // Вісник ХПІ. – 2009. – № 15. – С. 29-34.

Пасічник, А.М. Удосконалення технологій переробки експортно-імопортного вантажопотоку в пунктах пропуску [Електронний ресурс] / А.М. Пасічник, А.І. Кузьменко, Ю.В. Медведюк. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Tecnic/4_91993.doc.htm.

За 2013 рік Укрзалізниця перевезла понад 80,4 тис. контейнерів [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Укрзалізниці. – Режим доступу: https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/ page-2/372681/

Кірпа, Г.М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему [Текст]: монографія / Г.М. Кірпа. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с.

Альошинський, Є.С. Координація роботи сортувальних станцій України при обслуговуванні міжнародних вантажних вагонопотоків [Текст] / Є.С. Альошинський, К.В. Головастікова, Н.С. Лихачова // Збірник наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 112. – С. 12-17.

У 2013 році прогнозується найбільший показник експорту за останні 17 років [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Укрзалізниці. – Режим доступу: https://uz.gov.ua/press_center/ up_to_date_topic/page-14/368564/

З січня по листопад 2013 року залізниці України перевезли в усіх видах сполучення майже 405 млн тонн вантажів [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Укрзалізниці. – Режим доступу: https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-18/366918/
Flag Counter