№ 144 (2014)

Зміст

Автоматизовані системи електричного транспорту

АНАЛІЗ БІТОВИХ ПОМИЛОК У КАНАЛАХ МЕРЕЖІ ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE PDF
Володимир Петрович Лисечко, Ольга Ігорівна Вінник
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАФІКА В МЕРЕЖАХ NGN PDF
Олена Павлівна Геніатуліна, Сергій Іванович Приходько

Підйомно-транспортні, будівельні і вантажно-розвантажувальні машини

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОЛИВ ТА РОБОЧИХ РІДИН БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН PDF
Сергій Володимирович Воронін, Дмитро В’ячеславович Онопрейчук, Олександр Вікторович Кебко, Ігор Вікторович Ляшенко

Організація перевезень і управління на транспорті

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА ОСНОВІ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СХЕМ ФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ PDF
Христина Василівна Байрачна, Олена Анатоліївна Малахова
АНАЛІЗ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ PDF
А. Л. Обухова, Валерій Олексійович Бакун
АНАЛІЗ ВАНТАЖНОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ ТЕХНІЧНОЇ СТАНЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ PDF
Ярослав Вікторович Запара, Іван Сергійович Безуглий
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ЯСИНУВАТА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
Валерій В’ячеславович Кулешов, Роман Сергійович Сварник
АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ ЗМЕНШЕННЯ ПРОСТОЮ МІСЦЕВОГО ВАГОНА НА СТАНЦІЇ РУТЧЕНКОВЕ PDF
Дмитро Петрович Федорюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ У ГРУПОВІ ПОЇЗДИ PDF
Олексій Михайлович Костєнніков, Ганна Сергіївна Бауліна, Віктор Володимирович Мазепа, Іван Миколайович Куришко
УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Олександр Валерійович Лаврухін, Олена Вікторівна Митрофанова
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
Петро Віталійович Долгополов, Дмитро Сергійович Козодой
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ ДОСТАВКИ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ ПРИ ЗМІШАНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ У МЕЖАХ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Євген Семенович Альошинський, Софія Олександрівна Світлична, Артем Миколайович Багно
МЕТОДИ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ З УРАХУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ PDF
Наталія Володимирівна Козодой

Автоматика та комп’ютерні системи управління рухом поїздів

ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ХОДОВИХ ЧАСТИН РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Костянтин Ігоревич Губанов
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ PDF
Кирило Володимирович Косилов, Олександр Олександрович Удовіков
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ СТАНУ КОЛІЙНИХ ДІЛЯНОК НА СТАНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ РАХУНКУ ОСЕЙ PDF
Андрій Михайлович Нечаєв
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЙКОВИХ КІЛ ТОНАЛЬНОЇ ЧАСТОТИ ЯК ТОЧКОВИХ ДАТЧИКІВ ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕЇЗНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ PDF
Павло Олександрович Ордiн, Олександр Олександрович Удовіков
АНАЛІЗ МЕТОДІВ СИНТЕЗУ ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ СИСТЕМИ АБТЦ PDF
Анатолій Борисович Бойнік, В’ячеслав Володимирович Чуднецов

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту. Локомотиви

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОВОЗА ВЛ-11М PDF
Павло Михайлович Асмаковський
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАМІНИ ДОПОМІЖНИХ МАШИН ЕЛЕКТРОВОЗА ЧС7 НА АСИНХРОННІ МАШИНИ PDF
Павло Олександрович Харламов, Євген Миколайович Даценко
РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДЕПО ЗА РАХУНОК РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ PDF
Максим Іванович Смоляк, Анатолій Петрович Фалендиш, Артем Миколайович Зіньківський

Залізничні споруди та колійне господарство

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СКРЕПЛЕНИЙ КБ И КПП–5 ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ РЕЛЬСОВ В ПРОДОЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ PDF
Олександр Миколайович Даренський, Роман Олександрович Дудник
ПРОСТОРОВА ЖОРСТКІСТЬ ПРОМІЖНОГО СКРІПЛЕННЯ ТИПУ КПП-5 PDF
Олександр Миколайович Даренський, Володимир Геннадійович Вітольберг, Ігор Леонідович Копилов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ СТАЛЕБЕТОННЫХ БАЛОК С ПОДБОРОМ ЭФФЕКТИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ PDF
Гліб Леонідович Ватуля, Євген Федорович Орел, Андрій Васильйович Игнатенко
КОЕФІЦІЄНТИ ПОСТІЛІ ДЕРЕВ'ЯНИХ ШПАЛ ДЛЯ УМОВ ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. І. Харлан