DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.144.2014.79669

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ЯСИНУВАТА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Валерій В’ячеславович Кулешов, Роман Сергійович Сварник

Анотація


Розглянуто технічний розвиток сортувальної станції Ясинувата та виконано аналіз роботи за 2011-2013 роки. Показано умови оперативного планування роботи сортувальної станції. Наведено схему одержання інформації і планування роботи станції Ясинувата.

Запропонована модель технології вантажних перевезень у першу чергу ґрунтується на основі використання технічних засобів вирішальних сортувальних вузлових станцій з оптимізацією їх основних параметрів. Показана схема інформаційного забезпечення логістичного ланцюга в умовах АСК ВП УЗ-Є

Ключові слова


вагон, модель технології вантажних перевезень, парк вагонів, перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Транспортна стратегія України на період до 2020 року. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1555-р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://www.mintrans.gov.ua/ uk/discussion/15621.html/ 10.12.2009. – Загол. з екрана.

Державна цільова программа реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки. В редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1106-2011-п. – Загол. з екрана.

Бодюл, В.И. Система управления перевозками грузов для операторов железнодорожного подвижного состава [Текст]/ В.И. Бодюл, А.Н. Феофилов // Наука и техника транспорта. – 2012. – Вып. 1. – С. 57-62.

Данько, М.І. Визначення парку вагонів операторських компаній для забезпечення перевезень вантажів залізничним транспортом [Текст] / М.І. Данько, В.В. Кулешов// Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 57. – С. 121-128

Данько, М.І. Разработка организационно-технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности [Текст] / М.І. Данько, Д.В. Ломотько, В.В. Кулешов // Инновационный транспорт. Научно-публицистическое издание. – 2012. – № 4(5). – С. 8-13

Данько, М.І. Побудова моделі оцінки інвестицій у залізничну інфраструктуру при взаємодії залізничних адміністрацій та операторів перевезень [Текст] / М.І. Данько, Д.В. Ломотько, В.В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип.. 134 – С. 7-13.

Кулешов, В.В. Удосконалення технології перевезень парком вагонів операторських компаній на станціях вузла [Текст] / В.В. Кулешов, О.Ю. Толбатов, Т.Р. Чурилик // Зб. наук. праць ІППК. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип.. 135 – С. 107-113.

Кулешов, В.В. Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами різних форм власності з метою оптимізації пропускної спроможності залізничних транспортних систем [Текст] / В.В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 124 – С. 83-90.

Шикин, Е.В., Чхартишвили, А.Г. Математические методы и модели в управлении [Текст] / Е.В. Шикин, А.Г. Чхартишвили // – М.: Дело, 2004. – 437 с.
Flag Counter