ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ У ГРУПОВІ ПОЇЗДИ

Автор(и)

  • Олексій Михайлович Костєнніков кафедра управління вантажною і комерційною роботою, Ukraine
  • Ганна Сергіївна Бауліна кафедра управління вантажною і комерційною роботою, Ukraine
  • Віктор Володимирович Мазепа кафедра управління вантажною і комерційною роботою, Ukraine
  • Іван Миколайович Куришко кафедра управління вантажною і комерційною роботою, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.144.2014.79887

Ключові слова:

вагонопотік, групові поїзди, план формування поїздів, доставка вантажу

Анотація

У сфері вантажних перевезень одним з головних стає принцип «доставки в необхідний час». На систему вагонопотоків впливає те, що вантажі, які пред'являються до перевезення, мають різні пріоритети щодо швидкості доставки і, як наслідок, не всі вантажі одного призначення перевозяться в одних і тих самих поїздах. Це вимагає принципових змін всієї системи розробки плану формування поїздів

Посилання

Транспортна стратегія України на період до 2020 року. Схвалена розпорядженням КМУ від 16 груд. 2009 р. №1555-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://www.mintrans.gov.ua/ uk/discussion/15621.html/ 10.12.2009. – Київ.

Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України [Текст]: №1028 – ЦЗ. – Затв. Наказом Укрзалізниці 29.12.2004. – К.: ТОВ «Швидкий рух», 2005. – 100 с.

Шаповал, Г.В. Обгрунтування доцільності формування групових поїздів [Текст] / Г.В. Шаповал, С.М. Продащук, А.Ю. Волкова // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2009. – Вип. 19. – С. 24-32.

Колесникова, Е.С. Выбор рациональной технологии организации двухгруппных поездов на направлении с тремя опорными станциями поездов [Текст] /Е.С. Колесникова // Соискатель. – 2005. – № 1. – С. 56-77.

Бернгард, К.А. Групповые поезда (Вопросы организации вагонопотоков) [Текст] / К.А. Бернгард // Тр. ВНИИЖТ. – 1953. – Вып. 76. – 168 с.

Покавкин, В.А. Оперативное назначение групповых поездов и использование дифференцированных масс поездов в системе оптимальной организации вагонопотоков [Текст] / В.А. Покавкин, О.Н. Мелешко // Вопросы увеличения пропускной и провозной способности железных дорог: Межвуз. тематич. сб. – Ростов-на-Дону, 1985. – Вып. 182. – С. 51-57.

Прохорченко, А.В. Удосконалення технології корегування плану формування поїздів на основі погодженої організації групових поїздів оперативного призначення [Текст] / А.В. Прохорченко, Л.В. Корженівський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2008. – № 6/6 (36). – С. 37-40.

Бородин, А.Ф. Комплексная система организации эксплуатационной работы железнодорожных направлений [Текст]: дисс. … д-ра техн. наук: 05.22.08 / А.Ф. Бородин. – М., 2000. – 491 с.

Моделирование составления оптимального плана формирования поездов: [Зарубеж. опыт] // Орг. перевозок. Автоматизир. системы упр. трансп. – Екатеринбург: ЭИ/ВИНИТИ, 1986. – № 3. – С. 16-17.

Невзоров, А.В. Совершенствование системы формирования групповых поездов [Текст] / А.В. Невзоров // Вопросы эксплуатации железных дорог. БелИИЖТ: сб. научн. тр. - М.: Транспорт, 1965. – Вып. 5. – С. 80-92.

Ковалев, В.И. Многокритериальная оптимизация плана формирования поездов [Текст] / В.И. Ковалев, Н.Н. Куценко, А.Т. Осьминин, И.И. Осьминина // Железнодорожный транспорт. – 2004. – № 4.– С. 25-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-12

Номер

Розділ

Організація перевезень і управління на транспорті