ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗДВОЄНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПІДШИПНИКІВ КАСЕТНОГО ТИПУ

Автор(и)

  • Альона Володимирівна Труфанова Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.145.2014.81049

Ключові слова:

буксовий вузол, вантажний вагон, здвоєний циліндричний підшипник, відмова, надійність

Анотація

Одним з важливих етапів створення буксового вузла нової конструкції є проведення експлуатаційних випробувань для підтвердження показників надійності.

Аналіз світового досвіду конструювання і експлуатації буксових вузлів з підшипниками кочення свідчить, що одним із шляхів підвищення надійності роликових букс може стати застосування підшипників касетного типу.

Проведено аналіз результатів експлуатаційних випробувань здвоєних підшипників касетного типу СBU в буксах вантажних вагонів

Посилання

Цюренко, В.Н. Опыт эксплуатации вагонов с буксовыми узлами на подшипниках качения. [Текст] / В.Н. Цюренко // Пути совершенствования конструкций буксовых узлов вагонов с подшипниками качения: Труды ВНИИЖТ. – М.: Транспорт, 1982. – Вып. 654. – С.4-26.

Мартинов, І.Е. До питання оптимізації конструкції буксових вузлів рухомого складу [Текст] / І.Е. Мартинов, А.В. Труфанова, В.Л. Мельничук, М.В. Христан // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013.– Вип. 141. – С. 70-75.

Шавшишвили, А.Д. Анализ опыта эксплуатации вагонных букс с роликовыми подшипниками [Текст] / А.Д. Шавшишвили // Повышение надежности и долговечности подшипников качения букс подвижного состава. – Ростов-на-Дону: РИИЖТ, 1982. - №167. – С. 13-18.

Мартинов, І.Е. Технічний стан буксових роликопідшипників вантажних вагонів [Текст] / І.Е. Мартинов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2000. – Вип. 41. – С. 38-42.

Ільчишин, В.М. Аналіз надійності буксових підшипників критих вагонів Текст / В.М. Ільчишин // Вісник Східноукраїнського державного університету. Науковий журнал. – Луганськ, 2013. – №9 (198), ч. 1. – С. 157-159.

Мотовилов, К.В. Эксплуатационная надежность буксовых узлов вагонов [Текст] / К.В. Мотовилов, С.В. Перов, И.Э. Мартынов // Проблемы повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте: межвуз. сб. науч. тр. – М.: МИИТ, 1988. – С. 92-99.

Труфанова, А.В. Новые пути развития конструкций буксовых узлов [Текст] / А.В. Труфанова // Вагонный парк. – 2008. - № 10. – С. 13-17.

Фишбейн, Ф.И. Методы оценки надежности по результатам испытаний [Текст] / Ф.И. Фишбейн. – М.: Знание, 1973. – 24 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-25

Номер

Розділ

Рухомий склад залізниць