ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЧЕПЛЕННЯ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ З РЕАЛЬНИМИ ПРОФІЛЯМИ ЗУБЦІВ

Автор(и)

  • Сергій Владиславович Бобрицький Українська державна академія залізничного транспорту., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.142.2013.84266

Ключові слова:

рухомий склад, електропоїзд ЕР-2, тягова зубчата передача, зубчаті колеса, характеристики зачеплення, лінія зачеплення

Анотація

В статті розглянута доцільність обгрунтованого підбору пар «шестерня-зубчате колесо» при перекомплектуванні ТЗП. Проаналізовані існуючі методи отримання характеристик зачеплення зубчатих коліс. Наведений   новий підхід до визначення характеристик зачеплення зубчатих передач. Наведені приклади отриманих характеристик зачеплення ТЗП з визначеним зносом шестерні та колеса електропоїзда серії ЕР-2. Подано рекомендації щодо подальшого застосування запропонованого підходу для виконання обґрунтованого підбору парних зубчатих коліс

Посилання

Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16. 12. 2009 р. №1555-р. – К., 2009. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1555-2009-%D1%80.

Мороз, В.І. Обґрунтування перспективних напрямків підвищення експлуатаційної надійності тягових передач електропоїздів серії ЕР-2 [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, С.В. Бобрицький // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 111. – С.176-182.

Мороз, В.І. Нова методика визначення експлуатаційних зносів профілів зубців та підбору парних коліс тягових зубчатих передач [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, С.В. Бобрицький // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 117. – С. 12-16.

Кіницький, Я.Т. Теорія механізмів і машин [Текст]: підручник / Я.Т. Кіницький. – К.: Наук. думка, 2002. – 660 с.

Эстлинг, А.А. Повышение работоспособности тяговых зубчатых передач тепловозов [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук. / А.А. Эстлинг: спец. 05.22.07 “Подвижной состав и тяга поездов”. – С.Пб., 1995. – 20 с.

Старченко, В.Н. Исследование надежности, износа и динамики зубчатой тяговой передачи грузовых магистральных тепловозов [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.22.07 “Подвижной состав и тяга поездов” / В.Н. Старченко. – Днепропетровск, 1977. – 22 с.

Онищенко, В.П. Прогнозирование долговечности тяжелонагруженных зубчатых передач на основе моделирования износа зубьев [Текст] / В.П. Онищенко. – Gliwice (Polska): Politechnika Slaska Z. 131 (1410) Mechanika, 1999. – 199 c.

Пат. 94015 Україна, МПК F16H 1/06 (2006.01). Спосіб визначення товщини зубця симетрично розташованого відносно опор прямозубого зубчатого колеса [Текст] / Мороз В.І., Братченко О.В., Бобрицький С.В. – №201009172; заявл. 21.07.2010; опубл. 25.03.2011, Бюл. № 6.

Korn, G. Mathematical handbook. For scientist and engineers / G. Korn, T. Korn. – NY: McGrow-Hill Book Company, 1968. – 831 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-02

Номер

Розділ

Рухомий склад залізниць