№ 142 (2013)

Зміст

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТИ РЕЛЬСОВ В ЗОНЕ СТЫКОВ PDF
Олександр Миколайович Даренський
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА ГИДРАТАЦИИ ИЗВЕСТИ РАСТВОРАМИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ PDF
Аркадій Миколайович Плугін, Галина Миколаївна Шабанова, Світлана Олександрівна Кисельова
ВПЛИВ ЧАСТОТИ КОЛИВАНЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕС КОАЛЕСЦЕНЦІЇ ВОДИ В РОБОЧІЙ РІДИНІ PDF
Сергій Володимирович Воронін, Іван Юрійович Сафонюк, Андрій Васильович Олійник
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ В ОБВОДНЕННОМ БЕТОНЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА PDF
Олексій Андрійович Плугін, Аркадій Миколайович Плугін, Андрій Аркадійович Плугін, Олександр Анатолійович Конєв, Олександр Анатолійович Забіяка
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛЕБЕТОННИХ КОЛОН ПРИ НАВАНТАЖЕННІ НА ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТИСК PDF
Юрій Володимирович Глазунов
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДЕРЕВ’ЯНОЇ ШПАЛИ МЕТРОПОЛІТЕНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ”ЛИРА” PDF
Володимир Павлович Шраменко, Денис Андрійович Фаст, Олена В’ячеславівна Богданова
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ РЕЙКОВИХ ПЛІТЕЙ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ PDF
Анатолій Миколайович Штомпель, Лариса Анатоліївна Натягова, Микита Вікторович Портянкін
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ PDF
Олександр Валерійович Романенко
ПРОМЕРЗАНИЕ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КАЗАХСТАНА PDF
Амангельды Джумагалиевич Омаров, Тайжан Садыханович Саржанов, Гульмира Сериковна Мусаева
ТИПЫ ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КАЗАХСТАНА PDF
Кумыс Толеубековна Омарова
ОЦЕНКА ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ НА ОСНОВЕ ЕЕ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ PDF
Сергей Валерьевич Поздеев, Виталий Казимирович Словинский, Андрей Николаевич Омельченко, Михаил Александрович Кропива

Рухомий склад залізниць

ПОБУДОВА ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ВІРТУАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
Олександр Вікторович Устенко
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНОШУВАННЯ КОЛІСНИХ ПАР ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Олександр Борисович Бабанін, Вадим Ігорович Бульба
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКІПІРУВАННЯ МАНЕВРОВИХ ТЕПЛОВОЗІВ PDF
Денис Сергійович Жалкін
РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА PDF
Віктор Миколайович Остапчук
ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Олександр Васильович Братченко
ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЧЕПЛЕННЯ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ З РЕАЛЬНИМИ ПРОФІЛЯМИ ЗУБЦІВ PDF
Сергій Владиславович Бобрицький
ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКІВ У СИСТЕМІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ PDF
Тетяна Олександрівна Ольховська
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ ВАГОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ PDF
Исраил Шукюр Эльязов
ГІДРАВЛІЧНИЙ НАСОС З РЕГУЛЬОВАНОЮ ПОДАЧЕЮ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF
Михайло Борисович Чубикало
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ВАГОНА З ПНЕВМАТИЧНИМИ РЕСОРАМИ PDF
Кирило Ігорович Мартинов
ФОТОЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА PDF
Вячеслав Володимирович Бондаренко, Дмитро Ігоревич Скуріхін, Максим Вікторович Гончаренко
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ БУКС ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ЗАСОБАМИ ДІАГНОСТИКИ PDF
Олексій Олександрович Кузінок
О ВЗАИМНОМ ВЛИЯНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЕКТОРОВ ДВИЖУЩИХСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ PDF
Павло Якович Придубков

Експлуатація залізниць

ФОРМУВАННЯ КЕРУЮЧИХ ДІЙ НА ПРОЦЕС СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ З ГІРКИ PDF
Олександр Миколайович Огар
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВЛАСНИМИ ПАРКАМИ ОПЕРАТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ PDF
Валерій Вячеславович Кулешов
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУНКТУ КОНЦЕНТРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Денис Вікторович Ломотько, Данил Арсененко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОУДРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Анатолій Миколайович Котенко, Ольга Олександрівна Шапатіна, Максим Олександрович Воропай
АНАЛІЗ СТАНУ ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ PDF
Ярослав Вікторович Запара
РОЗВИТОК КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ PDF
Анатолій Миколаєвич Котенко, Аліна Володимирівна Світлична, Павел Сергійович Шилаєв
СУЧАСНИЙ СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ PDF
Денис Вікторович Ломотько, Ольга Юріївна Кривич
ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ PDF
Василь Володимирович Петрушов

Автоматизовані системи електричного транспорту

АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМБІНОВАНОГО ФІЛЬТРА ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ PDF
Яків Васильович Щербак, Юрій Олександрович Семененко
ОБЗОР СХЕМ ТРЕХФАЗНЫХ АКТИВНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ С КОРРЕКЦИЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ДЛЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА PDF
Олександр Андрійович Плахтій
АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ШИМ PDF
Катерина Яківна Івакіна

Телекомунікаційні системи та управління ними

САМОДИФУЗІЯ КИСНЮ В АПАТИТАХ PDF
Олександр Хронеос, Руслан Володимировіч Вовк, Валерія Юріївна Гресь
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КОМУТАЦІЇ МЕРЕЖ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Олексій Станіславович Волков, Олександр Сергійович Жученко, Надія Володимирівна Полянськова, Катерина Володимирівна Чітак, Карина Едуардівна Цапенко