DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.142.2013.84464

О ВЗАИМНОМ ВЛИЯНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЕКТОРОВ ДВИЖУЩИХСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Павло Якович Придубков

Анотація


Показано взаємозв'язок електромагнітних параметрів різних інерціальних електротехнічних систем за допомогою інваріантних операцій чотиривимірного узагальнення, встановлено диференціальні аналітичні залежності, відповідні рівнянням закону Ома електричних кіл, що дають змогу описати взаємозв'язок і взаємний вплив один на одного електричних і магнітних векторів електричних систем, що рухаються

Ключові слова


чотиривимірне векторне числення, інваріантні операції чотиривимірного узагальнення операторів Лапласа і чотиривимірної дивергенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Придубков, П.Я. Электромагнитные процессы железнодорожных систем и четырёхмерное пространство [Текст] / П.Я. Придубков // Залізничний транспорт України. – 2012. – № 5. – С. 35-39

Зоммерфельд, А. Электродинамика [Текст] / А. Зоммерфельд.– М.: Издательство иностранной литературы, 1958. -502 с.

Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Текст] / Л.А. Бессонов. – М.: Высшая школа, 1986. – 263 с.

Мейерович, Э.А. Методы релятивисткой электродинамики в электротехнике и электрофизике [Текст] / Э.А. Мейерович, Б.Э. Мейерович. – М.: Энергоатомиздат. 1987. – 232 с.

Тамм, И.Е. Основы теории электричества [Текст] / И.Е. Тамм. – М.: Издательство физико-математической литературы, 2003. – 616 с.
Flag Counter