DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.142.2013.84608

АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМБІНОВАНОГО ФІЛЬТРА ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ

Яків Васильович Щербак, Юрій Олександрович Семененко

Анотація


У статті проведений аналіз динамічних процесів активного фільтра послідовного типу, що застосовується для покращення якості електричної енергії на виході тягової підстанції постійного струму

Ключові слова


комбінований фільтр, динамічні характеристики, електрична енергія, випрямлена напруга, передавальна функція, розімкнута система

Повний текст:

PDF

Посилання


Щербак, Я.В. Анализ электромагнитных процессов в фильтрующей установке тяговой подстанции постоянного тока [Текст] / Я.В. Щербак, И.В. Слободчиков // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2007. – №4 – С. 48-52.

Рябенький, В.М. Сравнительный анализ сглаживающих фильтров на основе обобщенной Т-образной схемы [Текст] / В.М. Рябенький // Изв. вузов СССР. Сер. Энергетика. – 1977. – №7. – С. 140-144.

Рябенький, В.М. О выборе схемы пассивного фильтра для сглаживания выпрямленного напряжения [Текст] / В.М. Рябенький, Я.Ф. Анисимов // Труды Николаевского кораблестроительного института. – Николаев: НКИ, 1973. – Вып. 73. – С. 47-53.

Гольдштейн, Е.И. Проектирование сглаживающих фильтров [Текст] / Е.И. Гольдштейн, А.К. Маер. – Томск: Изд-во ТГУ, 1971. – 171 с.

Губаревич, В.Н. Основы проектирования активных энергетических фильтров [Текст] / В.Н. Губаревич, В.М. Рябенький, А.А. Шерман // АН УССР. – К.: ИЭД, 1979. – №192. – 44 с.

Гусев, И.И. Активные энергетические фильтры для мощных преобразователей [Текст] / И.И. Гусев, А.А. Шерман // Современные задачи преобразовательной техники. – К.: ИЭД АН УССР, 1975. – Т.6. – С. 284-295.

Гусев, И.И. Активный фильтр компенсационного типа для мощных вентильных преобразователей [Текст] / И.И. Гусев, А.А. Шерман, Г.В. Ахвердян [и др.] // ЭП. Преобразовательная техника. – 1980. – №4. – С. 15-18.

Щербак, Я.В. Активна фільтрація вихідної напруги тягової підстанції постійного струму [Текст] / Я.В. Щербак., Ю.О. Семененко // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – №127. – С. 146-151
Flag Counter