DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.139.2013.87061

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ВАГОНІВ І ВПРОВАДЖЕННЯ FMEA-МЕТОДОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

А. О. Ніколаєнко

Анотація


У статті розглянута методологія FMEA (Failure Modes and Effects Analysis – аналіз причин і наслідків відмов), що подана в новому міжнародному стандарті залізничної промисловості IRIS.


Ключові слова


вагон, технічне обслуговування, ризик, статистичні методи контролю, якість, безпека, надійність

Повний текст:

PDF

Посилання


Dr. David Scrimshire. IRIS — Global business management system for the railway industry supply chain // Technical Paper. — December, 2006.

Анализ видов и последствий потенциальных отказов. FMEA: справочное руководство. Крайслер корпорейшн, Дженерал Моторс корпорейшн. [Текст]: пер. с англ. – Н.Новгород: АО «НИЦ КД», СМЦ «Приоритет», 1997.-67с.

Дотянуться до стандарта [Текст] // Сириус. Транспортное обозрение. — 2007. — №11. — С. 46-50.

ISO 9001:2001. Quality management systems — Reguirements (Системи управління якістю — Вимоги).

Розно, М.И. Как научиться смотреть вперед? Внедрение FMEA – методологии. Методы менеджмента качества [Текст] / М.И. Розно. – 2000. – № 6.

Ніколаєнко, А.О. Удосконалення нормативної бази для вхідного контролю колісних пар вагонів [Текст]: дис. … канд. техн. наук / А.О. Ніколаєнко. – Севастополь, 2008. – 151 с.
Flag Counter