№ 139 (2013)

Зміст

Статті

КАФЕДРА "ВАГОНИ": МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ І МАЙБУТНЄ PDF
М. І. Данько, Д. В. Ломотько, І. Е. Мартинов
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ PDF
А. В. Донченко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА ГРЕБНЕЙ КОЛЕС И РЕЛЬСОВ PDF
И. Э. Мартынов, В. Г. Маслиев, С. Д. Мокроусов, В. П. Щербаков, В. И. Нестеренко
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОМАССООБМЕНА ПРИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ КРЫТЫХ ВАГОНОВ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ PDF
М. Б. Кельрих, Н. С. Брайковская, В. М. Ищенко, В. Е. Осьмак
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ ТЕПЛОВОЗІВ НОВИМИ СИЛОВИМИ УСТАНОВКАМИ PDF
Е. Д. Тартаковський, С. О. Міхєєв
ОТРИМАННЯ І АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ ОПИСАНЬ РОБОЧИХ ПРОФІЛІВ ЗУБЦІВ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ З РІЗНИМИ СТУПЕНЯМИ ЗНОСУ PDF
В. І. Мороз, С. В. Бобрицький
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ PDF
Ю. С. Калабухін, І. Е. Мартинов, О. В. Рудковський
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
О. В. Устенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТИПУ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НА ЕНЕРГОВИТРАТИ ЛОКОМОТИВА PDF
І. Е. Мартинов, А. П. Фалендиш, С. С. Пасічник, Д. О. Резник, В. О. Юдін
ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ PDF
В. В. Кобищанов, Д. Я. Антипин, С. Г. Шорохов
РЕЗЕРВ ЗМЕНШЕННЯ МЕТАЛОЄМНОСТІ КУЗОВІВ ВАГОНІВ PDF
А. П. Горбенко
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛИНИЙ СБОРКИ И СВАРКИ ЛИСТОВЫХ ПОЛОТНИЩ ОБЕЧАЕК КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН И ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ ПОЛОТНИЩ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА PDF
В. А. Роянов, П. В. Коросташевский, Е. В. Сотников
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ВАГОННОЙ ТЕХНИКИ PDF
Л. А. Мурадян
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТИ РЕМОНТУ ВАГОНІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ PDF
І. Д. Борзилов
УДОСКОНАЛЕННЯ ВУЗЛА ПЕРЕДАЧІ СТОЯНКОВОГО ГАЛЬМА ВАНТАЖНОГО ВАГОНА PDF
А. М. Бабаєв, Л. А. Мурадян, В. Ю. Шапошник
КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА ЯКОСТІ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУКСОВИХ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
А. В. Труфанова
НАДІЙНІСТЬ ЦИЛІНДРИЧНИХ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ БУКС ВАГОНІВ І ЛОКОМОТИВІВ PDF
А. В. Гайдамака
ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКА ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАГОНІВ З ПІДШИПНИКАМИ КОЧЕННЯ PDF
І. Е. Мартинов, В. Г. Равлюк, М. Г. Равлюк
ВІДПОВІДНІСТЬ ГАЛЬМІВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАСАЖИРСЬКОГО ПОЇЗДА З ДИСКОВИМИ ГАЛЬМАМИ ЗАДАНИМ ЗНАЧЕННЯМ ГАЛЬМІВНОГО ШЛЯХУ PDF
Ю. Я. Водянніков, Т. В. Шелейко, С. М. Свистун
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
С. В. Бобрицький, О. В. Громова
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИХ ГАЛЬМ ПОЇЗДІВ PDF
В. В. Бондаренко, Я. В. Дерев’янчук
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЛОКОМОТИВІВ У ЛОКОМОТИВНИХ ДЕПО PDF
О. С. Крашенінін, В. В. Даценко, Д. О. Бабков, Б. Б. Ласинович
ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАСЕТНИХ ПІДШИПНИКІВ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ PDF
В. М. Ільчишин
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ПАО "КРЮКОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД PDF
Е. Р. Можейко
НОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ КУЛАЧКІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ТЕПЛОВОЗІВ PDF
О. В. Братченко
РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УНІВЕРСАЛЬНИХ ВАГОНІВ-ПЛАТФОРМ З МЕТОЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ У МІЖНАРОДНОМУ ЗАЛІЗНИЧНО-ВОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF
Р. І. Візняк, А. О. Ловська
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ВАГОНІВ І ВПРОВАДЖЕННЯ FMEA-МЕТОДОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
А. О. Ніколаєнко
УЗАГАЛЬНЕНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
О. В. Братченко, В. І. Громов
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ УВ’ЯЗКИ ОБЕРТУ СОСТАВІВ ПРИПИСКИ РІЗНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ В ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ PDF
Л. О. Пархоменко, В. С. Дюкарев
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ПУТИ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА С РЕЛЬСОМ PDF
Ю. Я. Водянников, Т. В. Шелейко, А. М. Сафронов
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ ЗАКЛИНЮВАННЯ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ PDF
Д. І. Волошин, О. М. Носач, С. В. Перешивайлов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА НА ТЕЛЕЖКАХ ТИПА Y25 ПУТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ PDF
А. А. Стецко
ТЕОРЕТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ МІЦНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРІВ ЗА УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ НА ВАГОНАХ-ПЛАТФОРМАХ ПРИ ЇХ ПЕРЕВЕЗЕННІ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПОРОМАХ PDF
А. О. Ловська
ТОРМОЗНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЕЗДА МЕТРО С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ ПРИ ЮЗОВОЙ СИТУАЦИИ BRAKE PDF
А. М. Сафронов
МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕЗОННИХ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ТЕПЛОВОЗІВ PDF
Д. С. Жалкін
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ PDF
С. В. Бут, В. М. Петухов, О. Ю. Катасонов
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ВАГОНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ БУКСОВИХ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ PDF
І. Є. Мартинов, В. О. Шовкун
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНИХ ГАЛЬМ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ PDF
Є. В. Мартинов, К. С. Нечволода
МОЖЛИВОСТІ ЗНИЖЕННЯ ЗНОСУ ГРЕБЕНЯ ДЛЯ НОВОЇ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ КОЛЕСА PDF
Є. В. Михайлов, М. Д. Солодовнік, С. О. Семенов
РОЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ PDF
А. В. Гречко, О. Є. Ніщенко, Т. В. Шелейко
УПРАВЛІННЯ НАДІЙНІСТЮ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ З РЕМОНТУ ВАГОНІВ PDF
Д. І. Волошин
НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ВТОМИ МЕТАЛУ ТА ЙОГО ОБ'ЄКТИВНА ПРІОРИТЕТНІСТЬ У ДІАГНОСТИЦІ КОНСТРУКЦІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ PDF
К. В. Шевченко
ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ЛОКОМОТИВОВ PDF
А. Н. Киреев, П. В. Колодяжный
СПОСІБ БЕЗПЕРЕРВНОГО АКУСТИЧНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ PDF
Д. І. Скуріхін
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНВЕНТАРНОГО ПАРКУ НАПІВВАГОНІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
А. В. Рибін
ОЦІНЮВАННЯ ЗАПАСІВ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ КУЗОВІВ ВАНТАЖНОГО ВАГОНОБУДУВАННЯ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
О. В. Фомін
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОЗЧЕПНОГО ПРИСТРОЮ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ У ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Д. І. Волошин, І. М. Афанасенко
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕД PDF
О. С. Крашенінін, В. А. Гогаєв
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ PDF
Т. Е. Петровська
ВНУТРЕННИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В БЕТОНЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ НА НЕГО: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ PDF
А. Н. Плугин, А. А. Плугин, А. А. Плугин, А. А. Конев, А. А. Забияка