ОЦІНЮВАННЯ МІЦНОСТІ ПРИ ЗРІЗІ БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ПЛАСТИЧНОСТІ БЕТОНУ

Автор(и)

  • Оксана Олександрівна Довженко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine
  • Володимир Володимирович Погрібний Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine
  • Олена Олександрівна Мальована Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.165.2016.87802

Ключові слова:

зрізувальні сили, варіаційний метод, зрізаний клин, зразок Гвоздєва, зразок Мерша

Анотація

 

У статті викладено методику розрахунку бетонних елементів при зрізі на основі варіаційного методу в теорії пластичності бетону. Оцінено міцність зрізаних клинів, які моделюють роботу стиснутої зони бетону над небезпечною похилою тріщиною, зразків Мерша і Гвоздєва як найбільш відомих із запропонованих для визначення міцності бетону при «чистому зрізі».

Посилання

Braestrup M. W. Concrete Plasticity: The Copenhagen Shear Group, 1973-79 / M.W. Braestrup // Concrete Plasticity: A Tribute to Professor Nielsen on his 60th Birthday. Danish J. of Structural Engineering. – 2015. – Vol. 65. – № 2-3-4. – Р. 33-87.

Nielsen, M. P. Limit Analysis and Concrete Plasticity / M. P. Nielsen, L.C. Hoang // CRC Press, third edition – 2011. – 669 р.

Chakrabarti, S. C. Shear Characteristics of Cast-in-Place Vertical Joints in Story-High Precast Wall Assembly / S. C. Chakrabarti, G. C. Nayak, D.K. Paul // ACI Struct. J – 1988. – Vol. 85 (1). – Р. 30-45.

Jorgensen, H.B., Hoang, L.C. Load carrying capacity of keyed joints reinforced with high strength wire rope loops. In Proceedings of fib Symposium 2015. – 13 р.

Nielsen M. P. Limit Analysis and Concrete Plasticity / M. P. Nielsen // Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J., 1984. – 620 p.

Митрофанов, В. П. Вариационный метод в теории идеальной пластичности бетона. [Текст] / В. П. Митрофанов Строительная механика и расчет сооружений. – 1990. – № 6. – С. 23-28.

Довженко, О. О. Теоретичне дослідження міцності на зріз бетонних балок-стінок за допомогою варіаційного методу в теорії пластичності бетону [Текст] / О.О. Довженко, В.В. Погрібний, К.І. Залужна, Т.Ю. Качан // Вісник Кременчуцького національного університету імені Юрія Остроградського: зб. наук. праць. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 4 (69). – Ч. 1. – С. 120-123.

Гениев, Г. А. Теория пластичности бетона и железобетона [Текст] / Г. А. Гениев, В.Н. Киссюк, Г. А. Тюпин. – М.: Стройиздат, 1974. – 316 с.

Качан, Т. Ю. Розрахунок міцності суцільних та склеєних залізобетонних (бетонних) елементів на зріз варіаційним методом [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.01 / Т.Ю. Качан. – Полтава, 2012. – 232 с.

Погребной, В. В. Прочность бетонных и железобетонных элементов при срезе [Текст]: дисс… канд. техн. наук 05.23.01 / В. В. Погребной. – Полтава, 2001. – 236 с.

Пристрій для дослідження міцності бетону стиснутої зони над небезпечною похилою тріщиною в згинальних моментів [Текст]: пат 104792 Україна, МПК (2006.01) G01N 33 / 38 / О.О. Довженко., В.В. Погрібний, Т.Ю. Качан; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № и2015 04968; заявл. 21.05.2015; опубл. 25.02.16, Бюл. №4. – 4 с.

Довженко, О. О. Про можливість застосування теорії пластичності до розрахунку міцності елементів із високоміцного бетону [Текст] / О.О. Довженко, В.В. Погрібний, О.О. Куриленко // Коммунальное хозяйство городов: зб. наук. праць. – К.: Техніка, 2012. – Вып. 105. – С. 74-82.

Митрофанов, В. П. Напряженно-деформированное состояние, прочность и трещинообразование железобетонных элементов при поперечном изгибе [Текст]: автореф. дисс… канд. техн. наук: 05.23.01 / В. П. Митрофанов. – М., 1982. – 41 с.

Гвоздев, А. А. Изучение сцепления нового бетона со старым [Текст] / А. А. Гвоздев, А. П. Васильев, С. А. Дмитриев. – М., Л. : ОНТИ, 1932. – 54 с.

Петров, А. Н. Сопротивление бетона срезу при наличии нормальных сжимающих напряжений [Текст] / А.Н. Петров // Сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1962. – Вып. 19. – С. 19-32.

Пирадов, А. Б. Конструктивные свойства легкого бетона и железобетона [Текст] / А. Б. Пирадов. – М.: Стройиздат, 1973. – 133 с.

Веригин, К. П. Сопротивление бетона при совместном воздействии осевых и поперечных сил [Текст] / К. П. Веригин // Бетон и железобетон. – 1960. – № 10. – С. 479- 480.

Петров, А. Н. Об интерпретации среза в бетоне [Текст] / А. Н. Петров // Строительные конструкции: сб. науч. трудов. – К.: Будівельник, 1967. – Вып. VI. – С. 181-188.

Столяров, Я. В. Введение в теорию железобетона [Текст] / Я. В. Столяров. – М., Л.: Государственное издательство строительной литературы, 1941. – 448 с.

Столяров, Я. В. Теория железобетона на экспериментальной основе [Текст] / Я. В. Столяров. – Харьков: ОНТИ – ГНТИУ, 1934. – 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-26

Номер

Розділ

Статті