ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПРИКОРДОННИХ СТАНЦІЙ НА БАЗІ СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Автор(и)

  • Ю. В. Шульдінер Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Н. В. Омельчук Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.140.2013.91403

Ключові слова:

транспортно-логістичний кластер, прикордонна передавальна станція, електронний документообіг, комплект перевізних документів, затримка вагона, транспортний процес, ресурсозберігаюча технологія

Анотація

Стійкість української економіки залежить від здатності кожного регіону успішно конкурувати на світовому ринку транспортних перевезень. У зв’язку з цим набуває актуальності кластерний підхід, згідно з яким конкурентоспроможність регіону залежить від наявності на його території кластера взаємопов’язаних галузей. На підставі відтворення технології функціонування прикордонної передавальної станції  виявлено, що найбільший вплив на швидкість передачі вагонопотоку за кордон мають простої вагонів під технологічними операціями, більшість з яких виникають під час обробки поїзної інформації та подальшого юридичного опрацювання. Проведено обґрунтування доцільності удосконалення функціонування прикордонних передавальних станцій як учасника транспортно-логістичного кластера конкурентоспроможного регіону.

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1186 про «Порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-porjadku-rozroblennja-provedennja-monitor-doc77169.html.

Альошинський, Є.С. Концепція диверсифікації діяльності залізничного транспорту України на основі створення регіональних транспортно-логістичних кластерів [Текст] / Є.С. Альошинський, Є.І. Балака, Ю.В. Шульдінер, С.О. Світлична, Г.О. Сіваконева // Залізничний транспорт України. – 2012. - № 6.

Колісник, Я.В. Організація електронного документообігу на залізниці [Текст] / Я.В. Колісник // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – Вип. 92. – С. 29-33.

Сіваконева, Г.О. Аналіз організації електронного документообігу в системі вантажних перевезень залізничним транспортом України [Текст] / Г.О. Сіваконева // Зб. наук. праць студентів та магістрів: електронне видання. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 1. – С. 328-334.

Кіхтєва, Ю.В. Удосконалення функціонування інформаційної підсистеми прикордонних передавальних станцій [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.22.01 / Ю.В. Кіхтєва. – Харків, 2010. – 190 с.

Иващук, В. Конкурентоспособный сервис на железнодорожном транспорте Украины [Текст] / В. Иващук // Альманах международного экспедитора. – 2007. – № 1. – С. 187-191.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-06-25

Номер

Розділ

Організація перевезень і управління на транспорті