№ 140 (2013)

Зміст

Організація перевезень і управління на транспорті

МОДЕЛЬ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ НА СОРТУВАЛЬНІЙ СТАНЦІЇ PDF
О. Р. Александер, Є. Ю. Біломар, Є. Ю. Коробов
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ КОНТЕЙНЕРІВ НА СТАНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕОМ PDF
А. О. Ковальов, О. О. Нестеренко
ФОРМУВАННЯ АКТУАЛЬНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПРИМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ PDF
Д. В. Константінов, С. М. Ватраль
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТРАНЗИТНИХ ПОЇЗДІВ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ PDF
Д. В. Константінов, І. В. Чорна
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПРИКОРДОННИХ СТАНЦІЙ НА БАЗІ СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ PDF
Ю. В. Шульдінер, Н. В. Омельчук
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ВХІДНОГО ПОТОКУ ВАГОНІВ НА ПРИКОРДОННИХ СТАНЦІЯХ PDF
Т. В. Бутько, М, С. Бабіля
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ ПАРАМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНТЕНСИВНОСТІ ВІД ЩІЛЬНОСТІ ПОЇЗДОПОТОКІВ PDF
А. В. Прохорченко, О. І. Тревогін, О. Болкун
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ВЕЛИКОВАГОВИХ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ НАПРЯМКУ PDF
Т. В. Бутько, Д. О. Григоренко
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ПРИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ШВИДКІСНОГО РУХУ PDF
О. В. Кішко, Г. М. Сіконенко
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ПРИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ШВИДКІСНОГО РУХУ PDF
О. В. Кішко, Г. М. Сіконенко
АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ СОРТУВАННЯ ВАГОНІВ ТРАНЗИТНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
О. В. Розсоха, Л. О. Криворучко, А. В. Кучеренко
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ PDF
Т. О. Лінецька, О. А. Малахова
РОЗРОБЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ПРОЦЕДУРИ РОЗРАХУНКУ РАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК PDF
О. М. Огар, Ю. В. Куртяк, Ю. С. Лунякіна, Д. В. Півень
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПЛАН ФОРМУВАННЯ ПОЇЗДІВ PDF
Т. В. Бєлікова, Х. Р. Юричко, А. Л. Обухова
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПЛАН ФОРМУВАННЯ ПОЇЗДІВ PDF
Т. В. Бєлікова, Х. Р. Юричко, А. Л. Обухова
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТЕЙНЕРОПОТОКІВ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИКИ PDF
І. Д. Мкртичьян, М. М. Валевата, О. М. Семенюк
РОЗВИТОК ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Д. В. Шумик, М. І. Джугля
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ ДІЛЬНИЦЬ PDF
О. М. Костєнніков, К. К. Єфимова
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Д. В. Константінов, М. І. Мисько
РОЗРОБЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАДАЧ ЗАЛІЗНИЧНИХ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕОРІЇ РОЗКЛАДІВ PDF
П. В. Долгополов, Ю. В. Алтухова, Д. В. Черепков
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПОЇЗДІВ У НАПРЯМКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ТА ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ PDF
О. М. Костєнніков
ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЯГОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПІДВИЩЕНОЇ ЧАСТОТИ PDF
А. М. Муха
ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ВІДПУСКАННЯ АВАРІЙНИХ РЕЛЕ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ PDF
О. Я. Куриленко

Менеджмент організацій і адміністрування

ФОРМУВАННЯ ФАКТОРІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
М. В. Найдьонова, К. В. Захарчук
СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. Г. Дейнека, В. В. Культенко
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Л. О. Позднякова, С. В. Ткаченко
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Л. Васильєв, А. А. Соловйов
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ТРАНСПОРТУ PDF
О. В. Дикань, Т. М. Давидова
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВИХ ФОРМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. Г. Дейнека, О. В. Кармаш