СКЛАДИ БЕТОНУ З ДОБАВКАМИ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРАМИ І ПРИСКОРЮВАЧАМИ ТВЕРДІННЯ ТА РОЗДІЛЬНИМ ДОЗУВАННЯМ ФРАКЦІЙ ЗАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ БЕЗ ПРОПАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • Андрій Аркадійович Плугін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Олександр Валерійович Романенко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Анатолій Іванович Бабій Гніванський завод спецзалізобетону, Ukraine
  • Олег Анатолійович Калінін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Олексій Андрійович Плугін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.155.2015.91684

Ключові слова:

залізобетонна шпала, склад бетону, добавки супер¬пластифікатори, прискорювачі твердіння, заповнювачі, пропарювання

Анотація

Досліджено вплив добавок суперпластифікаторів та прискорювачів твердіння на кінетику тверднення бездобавочного портландцементу і важкого бетону з нього за різних температур. Встановлено закономірності такого впливу, продукти гідратації, що забезпечують швидкий набір міцності. Встановлено, що добавки прискорювачі, у т.ч. хлориди, уведені в особливо щільні бетони в обмеженій кількості повністю зв'язуються в продукти гідратації в ранні терміни твердіння і не здійснюють корозійного впливу. Розроблено оптимальні склади бетону, що дозволяють забезпечувати досягнення передавальної міцності бетону за 8-48 годин в інтервалі температур твердіння 20-40°С.

Посилання

Проведення досліджень з використання хімічних добавок для зниження енергоємності виробництва залізобетонних шпал і розробка ДСТУ на шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм: Звіт з НДР / УкрДАЗТ; А.А.Плугін, А.М.Плугін, О.А.Калінін та ін.  Харків, 2014.  г/т №6/5-2013.  ДР№0114U006551.  Етап 1.  34 с.; Етап 2.  259 с.

ДБН А.3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів.  Увед. 24.12.1996.  Київ, Укрархбуд¬інформ, 1997.  40 с.

Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів / НДІБВ.  Київ: Укрархбудінформ, 1998.  94 с.

Миронов, С.А. Ускорение твердения бетона / С.А.Миронов, Л.А.Малинина.  Москва: Стройиздат, 1964.  347 с.

Баженов, Ю.М. Технология бетона.  Москва: Высшая школа, 1987.  415 с.

Волянський, О.А. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій. Т.1. Технологія бетону.  Київ: Вища школа, 1994.  271 с.

Баженов, Ю.М. Пути развития технологии бетона // Сб. научн. тр. института строительства и архитектуры.  Москва: МГСУ, 2009.  С.1317.

Рамачандран, В.С. Добавки в бетон / В.С.Рамачандран, Р.Ф.Фельд¬ман, М.Коллепарди и др. − М.: Стройиздат, 1988. − 576 с.

Ратинов, В.Б. Добавки в бетон / Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. − Москва: Стройиздат, 1989. − 188 с.

Батраков, В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика. – Москва: Стройиздат, 1998. − 768 с.

Химические и минеральные добавки в бетоны / Под ред. А.В.Уше¬рова-Маршака. − Харьков: Колорит, 2005. − 280 с.

Дворкін, Л.Й. Метакаолін в будівельних розчинах і бетонах / Л.Й. Дворкін, Н.В.Лушнікова, Р.Ф.Рунова, В.В.Троян. − Київ: КНУБА, 2007. − 216 с.

Плугин, А.Н. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: Монография в 3-х тт. / А.Н.Плугин, А.А.Плугин и др.; под ред. А.Н.Плугина. – Київ: Наук. думка.  Т.1.  2011. – 331 с.; Т.2.  2012. – 224 с.; Т.3.  2012. – 288 с.

Методика визначення оптимального складу високоміцного, тріщиностійкого та водонепроникного бетону для конструкцій і споруд залізничного транспорту // ЦП-0224 Рекомендації із забезпечення тріщиностійкості плит безбаластного мостового полотна / УкрДАЗТ; ЦП УЗ. − Київ, 2010. − С.16−23.

Шумик, Д.В. Суперпластифицированная цементно-водная композиция для ремонта горных тоннелей: Дисс… к.т.н. − 05.23.05. − Защ. 31.05.2001. − Харьков: ХарГАЖТ, 2001. − 231 с.

Романенко, А.В. Особобыстротвердеющий беспропарочный бетон для изготовления железобетонных шпал без тепловлажностной обработки: Дисс… к.т.н. − 05.23.05. − Защ. 13.12.2012. − Харьков: УкрГАЖТ, 2012. − 241 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-03

Номер

Розділ

Статті