ВПЛИВ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТНИХ КОМПОЗИЦІЙ ТА ЇХНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автор(и)

  • К. К. Пушкарьова Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. А. Гончар Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • К. О. Каверин Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.155.2015.91742

Ключові слова:

портландцемент, суперпластифікатор, мікрокремнезем, комплексна органо-мінеральна добавка, міцність при стиску, пластична міцність

Анотація

У статті досліджено вплив органо-мінеральних добавок на реологічні та фізико-механічні властивості цементного штучного каменю. Встановлено, що в разі використання добавки оптимального складу міцність цементного каменю зростає в 2 рази порівняно зі зразками без добавок. Показано можливість заміни відомих силікатних добавок на більш дешеві та доступні природні та техногенні речовини.

Посилання

Баженов Ю.М. Технология бетона. - М.: Изд-во «АСВ», 2002. - 500 с.

Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика, изд. 2-е, переработанное и дополненное. - М. 1998. - 768 с.

Дворкин Л.И. Цементные бетоны с минеральными наполнителями / Дворкин Л.И., Выровой В.Н. [и др.] — Киев, Будівельник, 1991. — 136 с.

Волженский А. В. Минеральные вяжущие вещества / Волженский А. В., Буров Ю. С., Колокольников В. С. — М.: Стройиздат, 1973. – 480 с.

Дворкін Л. Й. Фізико-хімічні і фізичні методи досліджень будівельних матеріалів / Дворкін Л. Й., Скрипник І. Г. — Рівне: НУВГП, 2006. – 220 с.

Кузьменков М. И. Химическая технология вяжущих веществ / Кузьменков М.И., Хотянович О. Е. — Учебное пособие для студентов вузов. Мн: БГТУ, 2008. – 264 с.

Пушкарьова К.К. Особливості модифікації цементної матриці для отримання високоміцних легких керамзитобетонів бетонів / Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Каверин К.О. // Зб. наук. праць «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» № 52 – 2014. Київ – с. 43-48.

Пушкарьова К.К. Дослідження процесів структуроутворення цементних композицій, модифікованих органо-кремнеземистими добавками / Пушкарьова К.К., Каверин К.О., Дмитров М.С. // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури № 56 – 2014. Одеса – с. 201-208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-03

Номер

Розділ

Статті