ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ БАЛАСТНОГО ЩЕБЕНЮ

Автор(и)

  • Людмила Вікторівна Трикоз Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ірина Вікторівна Багіянц Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.155.2015.92101

Ключові слова:

щебінь, питома електрична провідність, рейкове коло

Анотація

У статті розглянуто вплив ступеня забрудненості баластного щебеню на величину його питомої електричної провідності. Встановлено, що в залежності від виду покриття на зернинах щебеню ця величина може змінюватися у 3-10 раз. Таке покриття може бути запропоновано для обробки чистого щебеню перед його укладанням у колію під час ремонтів для продовження термінів експлуатації баластного шару, попередження адгезійного забруднення та ліквідації випадків помилкової вільності рейкових кіл.

Посилання

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України [Текст]: ЦП-0269: затв. Укрзалізницею 01.03.2012. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2012. – 456 с.

Багіянц, І. В. Залежність якості роботи залізничного транспорту від масового перевезення мінеральних добрив [Текст] / І. В. Багіянц // Сб. науч. трудов SWorld. – Вып. 2(39). – Том 1. – Иваново: Маркова АД, 2015. – ЦИТ: 215-279. – С. 51–57.

Аналіз існуючих способів очищення і утилізації забрудненого баластного щебеню [Текст] / О. М. Пшінько, А. В. Краснюк, В. П. Лисняк, О. В. Громова // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2007. – Вип. 17. – С. 209-213.

Сніжко, Л. О. Утилізація відпрацьованого баласту з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природнє середовище [Текст] / Л. О. Сніжко, Л. О. Яришкіна, В. Ю. Бондаренко // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта: тез. 71 Междунар. науч.-практ. конф. (14.04.2011-15.04.2011) / М-во инфраструктуры Украины, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, Восточный научный центр транспортной академии Украины. – Днепропетровск, 2011. – С. 282-283

Способ определения загрязненности балластного слоя железно¬до¬рож¬но¬го пу¬ти [Текст]: пат. 2395638 Рос. Федерация: МПК E01B27/00, G01N22/00 / В.А. Яв¬на [и др.]; патентообладатель ОАО "Российские железные дороги". – Заявл. 21.05.09; опубл. 27.07.10.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування [Текст]: ЦШ-0060: затв. Укрзалізницею 07.10.2009. – К.:, 2009. – 87 с.

Способ укрепления балластной призмы железнодорожного пути [Текст]: пат. 2469145 Рос. Федерация: МПК E01B1/00, E01B27/02 / О.А. Мичурин [и др.]; патентообладательООО "ЭЛАСТОИМПЭКС". – Заявл. 05.05.11; опубл. 10.12.12.

Балластная призма для скоростных грузонапряженных участков бес¬сты¬кового железнодорожного пути [Текст]: пат. 2475580 Рос. Федерация: МПК E01B1/00, E02D3/12 / В.В. Тюньков [и др.]; патентообладатель ИрГУПС. – Заявл. 12.04.11; опубл. 20.02.13.

Способ усиления железнодорожного пути [Текст]: пат. 2448212 Рос. Фе¬де¬ра¬ция: МПК E01B27/12 / В.И. Грицык, М.В. Окост; патентообладатели В.И. Гри¬цык, М.В. Окост. – Заявл. 09.03.10; опубл. 20.04.12.

Щебінь із природного каменю для баластного шару залізничної колії. Технічні умови [Текст]: ДСТУ Б В.2.7-204:2009. – Введ. 12.12.2009. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 13 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-03

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди