DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.155.2015.92104

АНАЛІЗ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ЖОРСТКОСТІ СКРІПЛЕННЯ ТИПУ КППТ

Олександр Миколайович Даренський, Едуард Анатолійович Бєліков

Анотація


У статті розглянуто основні навантаження діючи на скріплення типу КППТ-7 (ТРЕП) у вертикальної площини. Складені математичні схеми та цифрові залежності  реакцій елементів скріплення. Базові математичні викладки є подовженням просторової моделі взаємодії сил діючих на верхню будову колії розробленої професором О.М.Даренським для умов залізниць незагального користування. Передбачена можливість розраховувати вертикальну просторову жорсткість

Ключові слова


просторова жорсткість опори, вертикальна жорсткість, вертикальне навантаження, пружна деформація, жорсткість проміжного скріплення, жорсткість системи шпала – баласт, модуль пружності підрейкової основи, жорсткість пружинної клеми, жорсткість прокладки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ангелейко В.И. Вывод основных уравнений для расчета рельса в горизонтальной и вертикальной плоскостях [Текст]/ монография / В.И. Ангелейко. // Харьков : ХИИТ, 1958.- 38 с.

Вериго М.Ф. Вертикальные силы, действующие на путь при прохождении подвижного состава [Текст] / М.Ф. Вериго // Труды ВНИИЖТ.– М.: Трансжелдориздат.-1955.- №97.-С. 25-288.

Фришман М.А. Экспериментальные определения жесткостей и неупругих сопротивлений пути [Текст] / М.А. Фришман, Л.Я. Воробейчик, Р.С. Липовской // Вестник ЦНИИ МПС. - 1970.- № 8. -С. 31- 35.

Лазарян В.А. Изгибные колебания кузова полувагона в вертикальной и горизонтальной плоскостях [Текст] / В.А. Лазарян, В.Ф. Ушаков // Труды ДИИТ. – 1967.- №68. –С.32-38.

Коган А.Я. Вертикальные динамические силы, действующие на путь [Текст] / А.Я. Коган // Труды ЦИИТ МПС. - М.:Транспорт.-1969.-206 с.

Расчеты железнодорожного пути на вертикальную динамическую нагрузку [Текст]/ под ред. А.Я. Когана.// Труды ВНИИЖТ.-1973.-№502.-80 с.

Яковлев В. Ф. Определение расчетных параметров пути в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью вибромашины [Текст] / В.Ф. Яковлев, И. И. Семенов, В. И. Абросимов // Труды ЛИИЖТа,- Л.: ЛИИЖТ.- 1971.- выпуск 326.-С. 66- 85.

Першин С.П. Вертикальная жесткость пути и его надежность [Текст] / С.П. Першин // Путь и путевое хозяйство.-1996.-№8.-С.8-10.

Даніленко Е.І. Сучасні рейкові пружні скріплення і особливості вимог до вітчизняних скріплень на залізобетонних шпалах [Текст] / Е.І. Даніленко, М.Д. Костюк, О.М. Жученко // Залізничний транспорт України. – 2002.- № 6. –С. 3-12.

Даренский А.Н. Результаты лабораторных испытаний скрепления типа КБ [Текст] / А. Н. Даренский // ЦНИИТЭИ МПС. - 1983. № 2145. –С. 11.

Рибкін В.В. Теоретичні дослідження впливу пружності проміжних рейкових скріплень на деформативну роботу колії [Текст] / В.В. Рибкін, М. Д. Костюк, Н.П. Настечик, М.П. Сисин // Тези LXVI Міжнародної науково – практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту”, Дніпропетровськ – 2006.- № 1. –С. 188.

Даренський О.М. Визначення приведеної вертикальної жорсткості рейкової нитки при використанні розрахункової схеми як балки на пружних опорах з випадковими характеристиками [Текст] / О.М. Даренський, Н.В. Бугаєць, В.Г. Вітольберг // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2010. – № 115. – С. 151-162.

Даренський О.М. Теоретичні та експериментальні дослідження роботи залізничних колій промислового транспорту: монографія / О.М. Даренський,// Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 204 с.
Flag Counter