РЕЗУЛЬТАТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ

Автор(и)

  • В. А. Пашинський Кіровоградський національний технічний університет, Ukraine
  • О. О. Довженко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine
  • О. О. Рудченко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.155.2015.92132

Ключові слова:

шпонка, метод розрахунку, коефіцієнт надійності моделі, імовірнісний аналіз

Анотація

Розв’язується питання вибору ефективного методу розрахунку шпонкових стиків. Для порівняння існуючі методи зведено до одного критерію, за допомогою якого здійснено імовірнісний аналіз несучої здатності шпонкових з’єднань. За результатами статистичних обчислень вибрано оптимальний метод розрахунку та надано рекомендації щодо його застосування. 

Посилання

Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий: ВСН 72-77. – М: Стройиздат, 1978. – 177 с.

Пособие по проектированию жилых зданий / ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). – М.: Стройиздат, 1989. – 304 с.

Eurocode 2, Part 1. Design of concrete structures. 1992.

Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону: ДСТУ Б В.2.6. – К.: НДІБК, 2010. – 156 с.

Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий. Часть 1. Методы расчета и конструирование: СП 52-117-2008. – М., 2008. – 240 с.

Рохлин И.А. Исследование и расчет бессварочных шпоночных стыков тонкостенных железобетонных конструкций / И.А. Рохлин, В.А. Бондарев. – К.: НИИСК Госстроя СССР, 1968. – 34 с.

Коноводченко В.И. Прочность стыковых соединений сейсмостойких крупнопанельных зданий при сдвиге / В.И. Коноводченко, А.В. Черкашин, П.Н. Бобришев // Бетон и железобетон. – 1968, – №8. – С. 5 – 12.

Ашкинадзе Г.Н. Использование каркасно-стержневой модели в исследовании работы шпоночных стыков на сдвиг конструкций / Г.Н.Ашкинадзе, И. Л. Герасимова // Прочность и трещиностойкость коротких железобетонных элементов: межвуз. сб. – Казань: КИСИ, 1989. – С. 35 – 41.

Пашинський В. А. Результати статистичного аналізу методів розрахунку шпонкових з’єднань та рекомендації щодо їх застосування / В. А. Пашинський, О. О. Довженко, В. І. Рудченко // Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених і студентів «Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового планування територій» 18 бер. 2015 р. [Текст]. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2015. – 305 с.

Пашинський В. А. Методика статистичного аналізу точності та ефективності розрахунківшпонкових з’єднань / В. А. Пашинський, О.О. Довженко, В. І. Рудченко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2015. – Вип. 30. – С. 211–218.

Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 1969. – 576 с.

ДБН В.1.2-14-2009. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. ─ Мінбуд України, 2009.

Довженко О. О. Методика розрахунку шпонкових з’єднань залізобетонних елементів // О.О. Довженко, В. В. Погрібний, Ю.В. Чурса // Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Теорія і практика будівництва» – Львів, 2013. – №755. – С. 111 – 117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-03

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди