МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА НЕВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

Автор(и)

  • Анатолій Петрович Фалендиш Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ольга Віталіївна Клецька Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Євген Анатолійович Бітюра Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.166.2016.92945

Ключові слова:

твердопаливний котел, перевірочний, аеродинамічний, метод розрахунку, топка

Анотація

У даній статті зроблений аналіз різних видів розрахунків котлів для опалення приміщень, який показав, що в основному розрахунки котлів виконують Нормативним методом. В роботі доведена неефективність використання даного методу для розрахунку котлів невеликої потужності, його можна використовувати лише для котлів великої потужності. Аналіз відомої літератури показав, що методам розрахунку котлів невеликої потужності уваги приділяється недостатньо. Таким чином, була запропонована модель розрахунку твердопаливного котла потужністю до 100 кВт, яка базується на Нормативному методі розрахунку, але має свої особливості. 

Посилання

Тепловой расчёт котельных агрегатов (нормативный метод) [Текст]. – Л.: НПО ЦКТИ, 1973. – 260 с.

Степанов, Д. В. Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності [Текст]: монографія / Д. В. Степанов, Л. А. Боднар. – Вінниця: ВНТУ, ГНК, 2010. – С. 250.

Степанов, Д. В. Технічні та екологічні показники водогрійнихкотлів потужністю до 100 кВт [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко І. Г. Чорна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 1. – С. 114-117.

Степанов, Д. В. Залежності для теплових розрахунків в жаротрубних пучків котлів малої потужності [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар, Т. Ю. Загаєцька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. № 2. – С. 31-40.

Степанов, Д. В. Математичне моделювання теплообмінних процесів у жаротрубному елементі водогрійного котла малої потужності [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 2. – С. 76-79.

Степанов, Д. В. Експериментальні дослідження теплообміну в жаротрубному водогрійному котлі [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 1. – С. 43-46.

Тарасенко, А. Н. Метод расчета тепловых характеристик трубчатых теплообменных аппаратов [Текст] / А. Н. Тарасенко // Східно-Європейський журнал передових технологій. –Харків, 2012. – №6/5 (36). – С.30-34.

Тарасенко, А. Н. Динамика пластинчатого теплообменного аппарата при прямоточном движении теплоносителей [Текст] / А. Н. Тарасенко, А. А. Шевелев // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – №4. – С.57-63.

Сігал, І. Я. Аналіз стану котельного господарства України з метою модернізації, продовження ресурсу чи заміни котлів малої і середньої потужності [Текст] / І. Я. Сігал, Е. П. Домбровська // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 6. – С. 25-30.

Фалендыш, А. П. Целесообразность использования твердотопливных котлов на предприятиях железнодорожного транспорта [Текст] / А. П. Фалендиш, Л. А. Пархоменко, О. В. Клецька, П. В. Рукавишников // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 153. – С. 210-217.

Фалендиш, А. П. Оцінка ефективності опалювальних котлів [Текст] / А. П. Фалендиш, О. В. Клецька, А. Р. Кутня // Тези доповідей 78-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 160. – С. 56.

Nussbaumer T. Combustion and co-combustion of biomass: fundamentals, technologies, and primary measures for emission reduction / T. Nussbaumer // Journal Energy & Fuels. – 2003. – Vol. 17. – P. 1510–1521.

Yrjola J., Paavilainen J. Modelling and experimental studies on heat transfer in the convection section of a biomass boiler. Int. J. Energ. Res. 2006. Vol. 30 (12). P. 939–953.

Neshumayev D. Experimental investigation of various turbulator inserts in gas-heated channels / D. Neshumayev, A. Laid, T. Tiikma // Experimental Thermal and Fluid Science. – 2004. – vol. 28(8). – Р. 877-886.

Справочник потребителя биотоплива [Текст] / [под. ред. Виллу Вареса]. – Таллинн: Таллиннский технический университет, 2005. – 183 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Статті