DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.140.2013.93041

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ ДІЛЬНИЦЬ

О. М. Костєнніков, К. К. Єфимова

Анотація


Проаналізовано стан місцевої роботи на дільницях залізниць України. Зроблено висновок про необхідність більш широкого використання сучасних інформаційних технологій при вирішенні завдань поточного планування місцевої роботи.


Ключові слова


місцева робота, поїзний диспетчер, оптимальний план роботи дільниці, вагонопотік

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція з оперативного планування поїзної і вантажної роботи на залізницях України [Текст]: № 969-ЦЗ, ЦД-0052: затв. наказом Укрзалізниці 15.12.04. – К.: Укрзалізниця, 2004.

Костєнніков, О.М. Регулювальні заходи для оперативного управління місцевою роботою при збільшенні обсягів перевезень сезонних вантажів [Текст] / О.М. Костєнніков, В.М. Запара, Д.І. Мкртичьян, О.В. Ковальова // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 111. – С. 48-57.

Нурмухамедов, Р.З. Рациональная организация местной работы железных дорог [Текст] / Р.З. Нурмухамедов. — Ташкент: Мехнат, 1990. – 203 с.

Прилепин, Е.В. Методы оперативного управления доставкой местного груза на отделении железной дороги [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.08 / Е.В. Прилепин, [ВНИИАС МПС России]. – М., 2004. – 22 с.
Flag Counter