ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЯГОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПІДВИЩЕНОЇ ЧАСТОТИ

Автор(и)

  • А. М. Муха Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.140.2013.93054

Ключові слова:

частота, втрати, трансформатор, охолодження

Анотація

Подано порівняльний аналіз потужності втрат у тяговому трансформаторі промислової та підвищеної частоти з метою вибору його системи охолодження.

Посилання

Лашко, А.Д. Енергозбереження на залізничному транспорті України [Текст] / А.Д. Лашко // Залізничний транспорт України. – 2001. – №4. – С. 7-11.

Дудка, Н.В. Напрямки розвитку локомотивного господарства України [Текст] / Н.В. Дудка // Залізничний транспорт України. – 2001. – №4. – С. 16-18.

Лашко, А.Д. Технічні вимоги до тягового рухомого складу нового покоління [Текст] / А.Д. Лашко, С.Г. Грищенко // Залізничний транспорт України. – 2008. – №3. – С. 11-14.

Муха, А.М. Підвищення робочих частот – перспективний шлях удосконалення тягового обладнання електровозів подвійного живлення [Текст] / А.М. Муха, Л.В. Дубинець, Г.М. Чілікін // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: міжнар. наук. – практ. конф., 24-25 травня 2007 р.: тези доп. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007. – С. 107-108.

Steimel A. Power-Electronics Issues of Modern Electric Railway Systems / A. Steimel // Advances in Electrical and Computer Engineering. vol. 10. - №2. - 2010. - P.3-10.

Проектирование и изготовление электрооборудования для электрической тяги. Руководящие технические материалы [Текст]. – М.: ВНИИЭМ, 1968. – 276 с.

Захарченко, Д.Д. Подвижной состав электрических железных дорог. Тяговые элект-рические машины и трансформаторы [Текст] / Н.А. Ротанов, Е.В. Горчаков, П.Н. Шляхто. – М.: Транспорт, 1968. – 296 с.

Безрученко, В.Н. Электрические машины [Текст] / В.Н. Безрученко, А.С. Хотян. – К.: Вища школа, 1987. – 215 с.

Горский, А.Н. Расчет электромагнитных элементов вторичного электропитания [Текст] / А.Н. Горский, Ю.С. Русин, Н.Р. Иванов, Л.А. Сергеева. – М.: Радио и связь, 1988. – 176 с.

Тихомиров, П.М. Расчет трансформаторов [Текст] / П.М. Тихомиров. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 528 с.

Муха, А.М. До питання вибору матеріалів магнітопроводу тягового трансформатора підвищеної частоти [Текст] / А.М. Муха, Р.В. Краснов, О.О. Карзова // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2013. – №1/2013 (21). – С. 107-115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-06-25

Номер

Розділ

Організація перевезень і управління на транспорті