DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.141.2013.93161

АНАЛІЗ ПРОЦEСІВ ПЕРЕДАВАННЯ ПАКЕТІВ У IP МЕРЕЖІ

Олександр Сергійович Жученко, Анна Вікторівна Макарова, Андрій Олексійович Залеський, Олесандр Валентинович Підгорний

Анотація


В теперішній час вважається перспективним використання мережі передачі даних залізничного транспорту не тільки для передачі даних, а й відео- та мовної інформації з метою організації загальнотехнологічного чи/або оперативно-технологічного зв’язку на основі технології IP телефонії. Проведений аналіз процесів передавання пакетів у IP мережі показав, що в реальній мережі затримка та інтервали часу між пакетами є випадковою величиною, що необхідно враховувати при проектуванні цих мереж.


Ключові слова


IP мережа, комутація пакетів, швидкість, пропускна спроможність, затримка, пакет

Повний текст:

PDF

Посилання


Методичні вказівки до курсового, дипломного проектування та практичних занять з дисципліни «Телекомунікаційні та інформаційні мережі» на тему «Проектування регіональної територіально-розподіленої телекомунікаційної мережі» [Текст] / Упоряд.: С.І. Приходько, О.С. Жученко, В.П. Лисечко, Г.С. Безверха. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 165 с.

ITU-T Y.1541. Network Performance objectives for IP-based services, Amendment 3, 2008.

Филимонов, А.Ю. Построение мультисервисных сетей Ethernet [Текст] / А.Ю. Филимонов. – СПб.: БХВ – Петербург, 2007. – 592 с.

Семенов, Ю.В. Проектирование сетей связи следующего поколения [Текст] / Ю.В. Семенов. – СПб.: Наука и техника, 2005. – 240 с.

Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст]: учеб. для вузов / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.
Flag Counter