№ 141 (2013)

Зміст

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДУ БЕТОНУ ДЛЯ МОНОЛІТНОГО БЕТОНУВАННЯ PDF
Наталія Олександрівна Коломієць, Катерина Сергіївна Гребенщикова, Сергій Валерійович Мірошніченко
ГОРИЗОНТАЛЬНЕ АРМУВАННЯ ҐРУНТІВ В ОСНОВАХ БУДІВЛІ КОРПУСУ НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЛІКАРНІ М. ДОНЕЦЬКА ПРИ ЇЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ PDF
Кирило Володимирович Нєчаєв, Андрій Олегович Ісмагілов

Автоматизовані системи електричного транспорту

АНАЛІЗ ПРОЦEСІВ ПЕРЕДАВАННЯ ПАКЕТІВ У IP МЕРЕЖІ PDF
Олександр Сергійович Жученко, Анна Вікторівна Макарова, Андрій Олексійович Залеський, Олесандр Валентинович Підгорний
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ IP МЕРЕЖ PDF
Олександр Сергійович Жученко, Олена Вікторівна Гончарова, Андрій Сергійович Подзолкін, Владислав Олегович Шевченко
МЕТОДИ АНАЛІЗУ СПЕКТРА В КОГНІТИВНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ PDF
Володимир Петрович Лисечко, Олег Леонідович Анохін, Іван Іванович Сопронюк, Олександр Іванович Підченко

Підйомно-транспортні, будівельні і вантажно-розвантажувальні машини

АНАЛІЗ РОБІТ З КЕРУВАННЯ ТЕРТЯМ ТА ЗЧЕПЛЕННЯМ В КОНТАКТІ «КОЛЕСО-РЕЙКА» PDF
Сергій Володимирович Воронін, Сергій Степанович Карпенко, Олександр Вікторович Волков, Кирило Олексійович Бакін
ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ УСТАНОВОК ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТИНОК ВУГЛЕЦЮ ЕЛЕКТРОДУГОВИМ МЕТОДОМ PDF
Сергій Володимирович Воронін, Дмитро В‘ячеславович Онопрейчук, Олексій Олексійович Суранов, Дмитро Олексійович Амінов
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБРОБКИ МОТОРНИХ ОЛИВ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИМ ПОЛЕМ НА ТОВЩИНУ ГРАНИЧНОЇ МАСТИЛЬНОЇ ПЛІВКИ PDF
Георгій Михайлович Афанасов, Артем Андрійович Єкименко, Іван Григорович Криворучко
ПОГЛЯД НА ТИПОВУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ PDF
Володимир Анатолійович Шемшур
РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР ЗОВНІШНЬОГО ОГОРОДЖЕННЯ СУЧАСНОГО БУДИНКУ PDF
Євген Євгенович Счастний, Анна Олександрівна Воронець
МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ВІД АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ PDF
Анатолій Миколайович Котенко, Дмитро Сергійович Козодой, Павло Сергійович Шилаєв, А. В. Светлична

Автоматика та комп’ютерні системи управління рухом поїздів

АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТА БАГАТОКАНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ PDF
Валентин Іванович Мойсеєнко, Сергій Миколайович Мельник
НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМ ПЕРВИННОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ PDF
Вікторія Валеріївна Матвєєва
ВХІДНІ ФІЛЬТРИ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОЛІЙНИХ ПРИЙМАЧІВ ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ PDF
Романа Миколаївна Писар, Володимир Шайдуллович Хісматулін
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ PDF
Анатолій Борисович Бойнік, Сергій Вікторович Тетерук
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Валентин Іванович Мойсеєнко, Борис Володимирович Чегодаєв

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту. Вагони

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РЕМОНТНОГО ВАГОННОГО ДЕПО PDF
Іван Дмитрович Борзилов, Юрій Анатолійович Зайцев
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОЇ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ PDF
Андрій Дмитрович Сірадчук, Сергій Вікторович Волков
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДВАГОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ З ПРИВОДОМ РЕДУКТОРНО-КАРДАННОГО ТИПУ PDF
Руслан Іванович Візняк, В’ячеслав Володимирович Бондаренко, Юрій Олександрович Фофанов
ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАГОНІВ З ПІДШИПНИКАМИ КОЧЕННЯ PDF
Василь Григорович Равлюк, Леонід Станіславович Стасів, Андрій Олексійович Дудник, Олександр Геннадійович Сологуб
ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКЦІЇ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
Ігор Ернстович Мартинов, Альона Володимирівна Труфанова, Валерій Леонідович Мельничук, Маріанна Володимирівна Христан, Костянтин Олександрович Кобзар
МАГНІТНИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ НАКОПИЧЕНИХ ВТОМНИХ ПОШКОДЖЕНЬ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ PDF
Костянтин Віталійович Шевченко, Сергій Анатолійович Кравченко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ ДЕПО З РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ PDF
Ольга Миколаївна Мигиріна
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ МАКЕТНОГО ЗРАЗКА ПРИСТРОЮ АКУСТИЧНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР PDF
В’ячеслав Володимирович Бондаренко, Дмитро Ігорович Скуріхін, Тарас Валерійович Мосійчук
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАГОНІВ ЗА РАХУНОК УПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЛЬМ PDF
Анна Олександрівна Ніколаєнко, Ірина Василівна Паньків
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Анна Олександрівна Ніколаєнко, Ольга Іванівна Солоділова
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ PDF
Віктор Миколайович Остапчук, Ірина Анатоліївна Манушина

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту. Локомотиви

ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОВОЗІВ 2ТЕ10 PDF
Сергій Григорович Жалкін, Артур Сергійович Тупиця
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОХЛАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЕПЛОВОЗА PDF
Ольга Владимировна Пасько, Виктор Викторович Белохонов
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ ЛОКОМОТИВІВ PDF
Олександр Борисович Бабанін, В. І. Бульба, Олександр Володимирович Борисенко, Андрій Миколайович Стецура
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Валерій Володимирович Грицай
МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДИЗЕЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЙОГО В ПРИМІСЬКОМУ РУСІ PDF
Володимир Васильович Ромський, Андрій Леонідович Сумцов
МЕТОДИ ПІСЛЯРЕМОНТНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ЕЛЕКТРОВОЗІВ PDF
Денис Сергійович Жалкін, Олександр Михайлович Тимченко
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ У ПРОЕКТУВАННІ СИСТЕМ І ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Вікторович Устенко
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ 5Д49 ПРИ ЙОГО РОБОТІ З РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ СУМІШІ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА ТА МЕТИЛОВОГО ЕФІРУ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ PDF
Артур Олександрович Каграманян, Олександр Георгійович Крушедольський, Вячеслав Викторович Захарченко
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇХ ВІДМОВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
М. С. Стариченко

Залізничні споруди та колійне господарство

АНАЛИЗ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПУТИ PDF
Владимир Григорьевич Мануйленко, Александр Александрович Бакшеев, А. А. Матвиенко
ИССЛЕДОВАНИЯ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ КОМПОНЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗС-3, И ИХ СООТНОШЕНИЯ PDF
Олег Геннадиевич Курс, Сергей Витальевич Дмитрик, Сергей Иванович Возненко
БІОЛОГІЧНІ ТИПИ КОНСТРУКЦІЙ УКРІПЛЕННЯ УКОСІВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
Артем Олегович Лютий
ПЕРЕДУМОВИ ТА РОЗРАХУНОК ДОВЖИН ПРОЛЬОТІВ ДЛЯ КОМПЕНСОВАНОЇ ПІДВІСКИ PDF
Юрій Сергійович Парфьонов, Наталія Віталіївна Бєлікова
ДИАГНОСТИКА В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ PDF
Сергій Сергійович Чесак, Олександр Сергійович Ляшенко, Наталія Віталіївна Бєлікова
ПЕРЕБУДОВА ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
Сергій Анатолійович Губаренко
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ОПТИМАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ТРЕХШАРНИРНЫХ АРОК PDF
Гліб Леонідович Ватуля, Євген Федорович Орел, Світлана Валеріївна Левчук, Ігор Миколайович Андрущенко

Електричний транспорт

МІКРОПРОЦЕСОРНЕ КЕРУВАННЯ ЧАСТОТНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ PDF
Артем Олександрович Габінський, Сергій Геннадійович Буряковський
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОКОНТРОЛЕРА ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ТЯГОВИМ ДВИГУНОМ PDF
Дмитро Володимирович Павелко, Сергій Геннадійович Буряковський
ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ СТАТИЧНОГО ФАЗОРОЗЩЕПЛЮВАЧА ЕЛЕКТРОВОЗА ЗМІННОГО СТРУМУ PDF
Максим Володимирович Василенко
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА ДЕЛ-02 ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ГАЛЬМУВАННЯ PDF
Володимир Сергійович Дяченко, Сергій Іванович Яцько, Олександр Олександрович Шкурпела
ШТУЧНА НЕЙРОМЕРЕЖЕВА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОГО ТИПУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА PDF
Олександр Васильович Макотринський, Сергій Іванович Яцько, Я. В. Ващенко
ВПЛИВ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ НА КОНСТРУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ СТАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ PDF
Андрій Миколайович Муха
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ НАПРУГИ СПРАЦЬОВУВАННЯ АВАРІЙНИХ РЕЛЕ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ PDF
О. Я. Куриленко