DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.141.2013.93372

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ У ПРОЕКТУВАННІ СИСТЕМ І ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Вікторович Устенко

Анотація


Пропонується концепція удосконалення організації експлуатації і ремонту тягового рухомого складу з використанням ресурсу віртуальних підприємств. Розглянута загальна схема робіт, пов’язаних зі створенням віртуальних підприємств.


Ключові слова


експлуатація і ремонт тягового рухомого складу, віртуальні підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильовський, М. Ключові зони інформації в логістиці підприємств [Текст] / М. Васильовський // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2001. - № 424. – С. 274-279.

Зелінський, С. Віртуальний партнер [Текст] / С. Зелінський // Гроші і технології. – 2001. - № 1-2. – С. 32-35.

Мельниченко, С.В. Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств [Текст] / С.В. Мельниченко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2007. - № 5. – С. 68-74.
Flag Counter