АНАЛІЗ РОБІТ З КЕРУВАННЯ ТЕРТЯМ ТА ЗЧЕПЛЕННЯМ В КОНТАКТІ «КОЛЕСО-РЕЙКА»

Автор(и)

  • Сергій Володимирович Воронін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Сергій Степанович Карпенко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Олександр Вікторович Волков Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Кирило Олексійович Бакін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.141.2013.93533

Ключові слова:

рухомий склад, колесо, рейка, тертя, зношування, мастильний матеріал, електричне поле, магнітне поле

Анотація

Проведений аналітичний огляд досліджень з керування тертям та зчепленням в контакті “колесо-рейка” при русі рухомого складу. Визначені найбільш перспективні способи, в основу яких покладено принципи ресурсо та енергозбереження на залізничному транспорті.

Посилання

Воробьев, А.А. Исследования напряженного состояния пятна контакта колеса и рельса [Электронный ресурс] / А.А. Воробьев, П.Г. Сорокин. – Режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2004/mashin_2004/vorobiev_issled.htm.

Камаев, А.А. Взаимодействие локомотива и пути в кривых участках пути [Текст]: учеб. пособие / А.А. Камаев, Г.С. Михальченко. – Тула: Тульский политехнический институт, 1977. – 68 с.

Воробьев, А.А. К вопросу механики контактного взаимодействия колеса и рельса [Электронный ресурс] / А.А. Воробьев, Ю.В. Рязанов, П.М. Терехов. – Режим доступа: http://www.science-bsea.bgita.ru/2010/mashin_2010/vorobev_vopros.htm.

R. Sawley, R. Reiff. Railway Age, 1999, №6, р. 44, 46, 48, 49.

S. Kalay, J. Samuels. Railway Track & Structures, 2002, № 3, р. 13 – 16.

Амелин, С.В. Путь и путевое хозяйство [Текст] / С.В. Амелин, Л.М. Дановский; под ред. С.В. Амелина. – 3-е изд., перераб. – М.: Транспорт, 1972. – 216 с.

Лисіков, Є.М., Шляхи удосконалення стрілочних переводів залізниць України при використанні систем дозованого вводу мастильних матеріалів [Текст] / Є.М. Лисіков, В.М. Астахов, С.В. Ворнін, Ю.Л. Тулєй // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – Вип. 24. – С. 5-10.

Воробьев, Д.В. Улучшение фрикционных характеристик пары трения колесо-рельс за счет воздействия на контакт электрического тока и магнитного поля [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.22.07 / Д.В. Воробьев. – Брянск, 2005. – 153 с.

Аліханов, С.Г., Фазові перетворення в поверхневому шарі металу при взаємодії сильного імпульсного магнітного поля [Текст] / С.Г. Аліханов, В.П. Бахтін, Н.А. Желєзнов, [та ін.] // Поверхня. Фізика, хімія, механіка. – 1986. – Вип. № 10. – С 144-146.

Марков, Д.П. Механизмы сцепления пары колесо-рельс с учетом фононного трения [Текст] / Д.П. Марков // Вестник ВНИИЖТ. – 2003. - №6. - С. 34-39

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-29

Номер

Розділ

Підйомно-транспортні, будівельні і вантажно-розвантажувальні машини