DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.135.2013.107500

ЗАСТОСУВАННЯ ШУМОДІАГНОСТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ХОДОВИХ ЧАСТИН ВАГОНІВ ПІД ЧАС РУХУ

В. В. Бондаренко, Д. І. Скуріхін, В. В. Аракелян

Анотація


У публікації розглянуто сучасні методи неруйнівного контролю рухомого складу та розроблено класифікаційну схему методів контролю ходових частин вагонів. Зазначено, що останнім часом на залізницях світу широке застосування знаходять акустичні системи контролю і діагностики. Визначено основні механізми випромінювання шуму пасажирськими вагонами та сформовано схему механізму утворення звукових коливань від взаємодії колеса і рейки, що в подальшому дозволить адаптувати шумодіагностичний метод для завдання виявлення коротких нерівностей колісних пар під час руху поїзда.

Зроблено висновок про доцільність використання шумодіагностичного методу для контролю технічного стану ходових частин вагонів під час руху.

 


Ключові слова


вагон, ходові частини, неруйнівний контроль, короткі нерівності, шумодіагностичний метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко, В.В. Аналіз несправностей пасажирських вагонів у сучасних умовах експлуатації [Текст] / В.В. Бондаренко, Д.І. Скуріхін // Надійність рейкового рухомого складу: зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 107. – С. 106-110.

Мартинов, І.Е. Підвищення експлуатаційної надійності пасажирських вагонів на основі акустичного контролю колісних пар [Текст] / І.Е. Мартинов, В.В. Бондаренко, Д.І. Скуріхін // Вагонний парк. – 2011. – № 6 – С. 36-39.
Flag Counter