КОНЦЕПЦІЯ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇЇ ЛОКОМОТИВІВ

Автор(и)

  • Олександр Семенович Крашенінін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7462-3372
  • Дмитро Олександрович Мацегора Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Є. О. Саченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Я. С. Блохін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.192.2021.223743

Ключові слова:

локомотив, тяговий рухомий склад (ТРС), термін експлуатації, подовження терміну експлуатації

Анотація

Завдяки закладеним при проєктуванні локомотивів нормативам, що забезпечують надійність, навіть при досягненні або перевищенні нормативного терміну експлуатації для більш ніж 90 % локомотивів залізничний транспорт продовжує виконувати свої функції. Як показує світовий і вітчизняний досвід експлуатації ТРС, потрібні термінові зміни в усіх ланках промисловості і експлуатації.

У статті розглядається концепція відносно загальних підходів подовження термінів експлуатації локомотивів.

Біографії авторів

Олександр Семенович Крашенінін, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри експлуатації та ремонту рухомого
складу

Дмитро Олександрович Мацегора, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Є. О. Саченко, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Я. С. Блохін , Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки: постанова Кабінету Міністрів України 16 грудня 2009 р. № 1390. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.08.2020).

Програма оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки: постанова Кабінету Міністрів України 1 серпня 2011 р. № 840. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/840-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.08.2020).

Estimation of the influence of the interaction of factors pairs on the coefficient of route execution possibility / V. Puzyr, O. Krasheninin, D. Zhalkin, Y. Datsun, O. Obozny. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2019. № 659. 012057. URL: https://iopscience. iop.org/article/10.1088/1757-899X/659/1/012057 (last access: 10.08.2020).

Авдонькин Ф. Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей: учеб. пособ. для вузов. Москва: Транспорт, 1985. 215 с.

Белман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. Москва: Наука, 1965. 460 с.

Вознюк В. И., Пушкарев И. Ф. Надежность тепловозов. Москва: Транспорт, 1991. 155 с.

Головатый А. Г., Лебедев Ю. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов за рубежом. Москва: Транспорт, 1977. 158 с.

ГОСТ Р 52944–2008. Цикл жизненный железнодорожного подвижного состава. термины и определения. Действ. от 2008-08-28. URL: https://files.stroyinf.ru/Data/475/47503.pdf (дата обращения: 10.08.2020).

ГОСТ Р 53334–2009. Цикл жизненный железнодорожного подвижного состава. Общие требования. Действ. от 2009-05-19. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200070163 (дата обращения: 10.08.2020).

Крашенінін О. С., Обозний О. М. Визначення граничних термінів довговічності тягового рухомого складу. Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Харків: УкрДАЗТ, 2011. Вип. 122. С. 134-140.

Крашенінін О. С., Фалендиш А. П. Модель визначення термінів заміни рухомого складу. Вісник Східноукраїнського національного університету. 2005. № 3(85). С. 126–130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-21 — Оновлено 2020-09-21

Номер

Розділ

Статті