МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ

Автор(и)

  • Юрій Анатолійович Отрош Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.160.2016.70236

Ключові слова:

виробничі будівлі, пожежа, високотемпературні впливи, технічний стан, регулювання, безпечна експлуатація

Анотація

Незадовільний технічний стан багатьох будівельних об’єктів внаслідок впливу високих температур потребує вжиття заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Запропоновано методику визначення технічного стану будівельних конструкцій виробничих будівель після високотемпературних впливів внаслідок пожежі. Методика базується на відомих пропозиціях і дає змогу враховувати специфіку впливу високих температур на зміну фізико-механічних властивостей матеріалів конструкцій. Розроблені рекомендації щодо забезпечення тривалої та безпечної експлуатації будівельних конструкцій, які зазнали впливу пожежі.

Посилання

СОУ ЖКГ 75.11–35077234.0015:2009. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків [Текст]: cтандарт житлово-комунального господарства України. – К.: ЖКГ України, 2009. – 49 с.

ДБН В.1.2-5:2007. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів. Норми проектування [Текст] / Мінрегіонбуд України. – К.: Мінрегіонбуд України, 2007. – 16 с.

ДБН В. 2.6-98:2009. Державні будівельні норми України. Конструкції будинків і споруд. Бетонні і залізобетонні конструкції. Основні положення [Текст] / Мінрегіонбуд України. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.

ДБН В.2.6-162:2010. Державні будівельні норми України. Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення [Текст] / Мінрегіонбуд України. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 98 с.

ДБН В.1.2-1-95. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів [Текст]. – К.: Держбуд, 1995. – 23 с.

Рекомендации по обследованию зданий и сооружений, поврежденных пожаром [Текст] / НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1987. – 80 с.

Голоднов, А.И. Определение остаточного ресурса железобетонных конструкций в условиях действующих предприятий [Текст] / А.И. Голоднов // Буд. конструкції: міжвідом. наук.-техн. зб. / НДІБК. – К.: НДІБК, 2005. – Вип. 62. – Т. 2. – С. 138-143.

Голоднов, А.И. Обоснование продления эксплуатации конструкцій бескаркасных зданий [Текст] / А.И. Голоднов, К.А. Голоднов // Вісник Одеської держа. акад. будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2007. – Вип. 28. – С. 90-96.

Отрош, Ю.А. Актуальність забезпечення безпеки об'єктів будівництва [Текст] / Ю.А. Отрош, В.Г. Дагіль, Г.О. Малигін // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2012. – Вип. 70. – С.457-462.

Отрош, Ю.А. Комплекс взаємопов'язаних заходів щодо визначення параметрів напружено-деформованого і технічного стану конструкцій при різних впливах [Текст] / Ю.А. Отрош, А.П. Іванов, О.І. Голоднов // Зб. наук. праць Укр- ін-ту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. – К. : Вид-во «Сталь», 2011. – Вип. 8. – С. 98-109.

Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules - Structural fire design. EN 1994-1-2 (2005): Eurocode 4: – Brussels. – 2004, November. – 109 p.

Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design EN 1992-1-2 (2004): Eurocode 2: – Brussels. – 2004, June. – 97 p.

Ding, J. Realistic modelling of thermal and structural behaviour of unprotected concrete filled tubular columns in fire / J. Ding, Y.C. Wang // Journal of Constructional Steel Research, 2008 – Vol.64. – рр. 1086-1102.

Dai, X.H. A numerical study on the effect of concrete infill and intumescent coating to fire-resistant behaviour of stub elliptical steel hollow sections under axial compression / X.H. Dai, D. Lam // Advanced Steel Construction, 2014 –Vol. 10, No. 3. – pp. 310-324.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-01

Номер

Розділ

Статті