ОПТИМАЛЬНА ВЕЛИЧИНА ВОДОЦЕМЕНТНОГО ВІДНОШЕННЯ ОСОБОШВИДКОТВЕРДНУЧОГО БЕЗПРОПАРЮВАЛЬНОГО БЕТОНУ

Автор(и)

  • Олександр Валерійович Романенко Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.70918

Ключові слова:

бетон, водо-цементне відношення, електрогетеро-генний контакт, рання міцність.

Анотація

Виконано теоретичне та експериментальне обгрунтування оптимальної величини водоцементного відносини особобистротвердеющего безпропарочного бетону з комплексною добавкою суперпластифікатора і прискорювача твердіння. Встановлено залежність кількості електрогетерогенних контактів в структурі цементного каменю від В / Ц. 

Посилання

Особливошвидкотверднучий безпропарювальний бетон [Текст]: пат. 99426 UA МПК (2012.01) G01N 33/38 (206.01) C04B 28/00 / УкрДАЗТ; Плугін А.А., Плугін А.М., Романенко О.В., Плугін О.А., Калінін О.А., Плугін Д.А., Мірошніченко С.В.  Заявл.14.12.2011. − Заявка № а 2011 14838. − Опубл. 10.08.2002. − Бюл.№15.

Дворкін, Л.Й. Бетони і будівельні розчини [Текст] / Л.Й. Дворкін. – К.: Основа, 2005. – 448 с.

Киреенко, И.А. Расчет состава высокопрочных и обычных бетонов и растворов на стандартных и мелких песках [Текст] / И.А. Киреенко. – К.: Госстройиздат УССР, 1961. – 80 с.

Невилль, А.М. Свойства бетона [Текст] / А.М. Невилль. – М.: Стройиздат, 1972. – 344 с.

Уточненные формулы для определения прочности бетона [Текст]: Письмо зам. нач. УНИР Госстроя СССР, проф., д.т.н. Б.Г.Скрамтаева и доц., к.т.н. Ю.М. Баженова.

Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво [Текст] / Р.Ф. Рунова, В.І. Гоц, І.І. Назаренко [та ін.]. – К: УВПК «ЕксОб», 2008. – 355 с.

Плугин, А.Н. Коллоидно-химические основы прочности, разрушения и долговечности бетона и железобетонных конструкций [Текст] / А.Н. Плугин, А.А. Плугин, О.А. Калинин // Цемент. – 1997. - №2. – С. 28-32.

Волянський, О.А. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій. Т.1. Технологія бетону [Текст] / О.А. Волянський.  К.: Вища школа, 1994.  271 с.

Повышение надежности железобетонных подрельсовых оснований при различных режимах и условиях эксплуатации [Текст]: отчет о НИР / Арк.Н. Плугин, В.Б. Шишов, В.Г. Скрипник, Л.Г. Порошина [и др.]. - № 0183003909. – Харьков: ХИИТ, 1983. – 131 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-24

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди