DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.72869

ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАТОРУ НА ВИРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ВОДІЯ

Нізамі Уруджевич Гюлєв, Віктор Константинович Доля

Анотація


 

Проаналізовано фактори, що впливають на функціональний стан водія. Відзначено, що транспортний затор є одним з основних джерел підвищення емоційної напруженості водія. Представлені результати деяких досліджень впливу транспортного затору на функціональний стан водія. Також відзначено те, що погіршення функціонального стану водія в транспортному заторі призводить до виробленню неадекватної стратегії поведінки і до підвищення ймовірності вчинення дорожньо-транспортної пригоди

Ключові слова


транспортний затор, функціональний стан, час реакції, дорожньо-транспортна ситуація, безпека руху, стратегія поведінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Хомяк, Я.В. Организация дорожного движения [Текст] / Я.В. Хомяк. – К.: Вища школа, 1986. – 271 с.

Мишурин, В.М. Психофизиологические основы труда водителей автомобилей [Текст]: учеб. пособие / В.М. Мишурин, А.Н. Романов, Н.А. Игнатов. – М. : МАДИ, 1982. – 254 с.

Гюлев, Н.У. Влияние времени простоя автомобиля в дорожном заторе на функциональное состояние водителя [Текст] / Н.У. Гюлев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – Т.1/10(49). – С. 50-52.

Клинковштейн, Г.И. Организация дорожного движения [Текст] / Г.И. Клинковштейн, М.Б. Афанасьев. – М.: Транспорт, 2001. – 247 с.

Гюлев, Н.У. Особливості ергономіки та психофізіології в діяльності водія [Текст]: навч. посібник / Н.У. Гюлев. — Харків: ХНАМГ, 2012. — 185 с.

Системологія на транспорті [Текст]: підручник у 5 кн.; за заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. – Кн. IV: Організація дорожнього руху / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля [та ін.]. – К.: Знання України, 2007. – 452 с.

Давідіч, Ю.О. Проектування автотранспортних технологічних процесів з урахуванням психофізіології водія [Текст] / Ю.О. Давідіч. – Харків: ХНАДУ, 2006. – 292 с.

Бабков, В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения [Текст] / В.Ф. Бабков. – М.: Транспорт, 1982. – 288 с.

Гюлев, Н.У. Оценка значимости факторов, влияющих на функциональное состояние водителя [Текст] / Н.У. Гюлев // Вестник Национального технического университета «ХПИ». — 2011. — №10. — С. 140–144.

Гюлев, Н.У. Модель влияния транспортного затора на функциональное состояние водителя [Текст] / Н.У. Гюлев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2011. — Т.2/6(50). — С. 73–75.

Баевский, Р.М. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе [Текст] / Р.М. Баевский, О.И. Кириллов, С.З. Клецкин. – М.: Наука, 1984. – 222 с.

Гюлев, Н.У. Выбор рационального количества автобусов на маршрутах города с учетом влияния человеческого фактора [Текст]: дис… канд. техн. наук / Н.У. Гюлев. — Харьков, 1993. — 139 с.
Flag Counter