ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Єгор Геннадійович Куєвда Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.146.2014.73886

Ключові слова:

підприємства залізничного транспорту, витрати, управління витратами, операційний менеджмент.

Анотація

 

Розглянуто шляхи удосконалення системи управління витратами на підприємствах залізничного транспорту України. Шляхом аналізу була виявлена необхідність об'єднання оперативного та стратегічного підходів в управлінні витратами. Вказані основні етапи формування організаційно-функціональної системи та її характеристики. Позначено цикли управління витратами шляхом позначення основних стадій. Складено алгоритм функціонування системи операційного менеджменту витрат на залізничному транспорті

Посилання

Козир, О.М. Система управління витратами підприємств залізничного транспорту [Текст]: автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / О.М. Козир. – Харків, 2008. – 17 с.

Полішко, Т.В. Управління витратами підприємств залізничного транспорту [Текст]: автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.07.03 «Економіка та управління національним господарством» / Т.В. Полішко. – Харків, 2004. – 20 с.

Череп, А.В. Управління витратами суб'єктів господарювання [Текст]: монографія / А.В. Череп; Запорізьк. нац. техн. ун-т. – 2-е вид., стереотип. – Харків: ІНЖЕК, 2008. – 358 с.

Турило, А.М. Управління витратами підприємства [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. заклад. / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – К.: [б. и.], 2007. – 118 с.

Шульга, А.М. Себестоимость железнодорожных перевозок [Текст]: учебник для вузов ж.д. трансп. / А.М. Шульга, Н.Г. Смехова. – М.: Транспорт, 1985. – 279 с.

Сергієнко, М.М. Системно-ситуаційне управління витратами локомотивного господарства залізничного транспорту [Текст]: автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.07.04 «Економіка транспорту та зв’язку» / М.М. Сергієнко. – К., 2007. – 20 с.

Боїла, Л.І. Облік і контроль витрат на здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом [Текст]: автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Л.І. Боїла. – Т., 2010. – 20 с

Макаренко, М.В. Издержки на железнодорожном транспорте: Анализ и управление [Текст]/ М.В. Макаренко, Н.Е. Гончаров, Н.С. Соколовская; под ред. М.В. Макаренко. – К.: ОАО «ИКТП – Центр», 1999. – 206 с.

Цал-Цалко, Ю.С. Витрати підприємства [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів екон. спец. / Ю.С. Цал-Цалко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: [б.в.], 2009. – 300 с.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку окремих господарських операцій в основ-ній діяльності залізничного транспорту [Текст]: Затв. наказом Укрзалізниці від 31.01.00, № 29-ЦЗ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-23

Номер

Розділ

Менеджмент організацій і адміністрування