№ 131 (2012)

Зміст

Організація перевезень і управління на транспорті

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИБОРУ КАТЕГОРІЇ ПОЇЗДІВ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ PDF
М. І. Данько, О. В. Лаврухін, Л. І. Рибальченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЦИКЛУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОВЛАСНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
Є. С. Альошинський, О. С. Челмакіна
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ТИПОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОБОТИ ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ УКРАЇНИ PDF
Є. С. Альошинський, О. С. Пестременко-Скрипка, О. В. Невзорова
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АДАПТАЦІЇ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОМПАНІЙ PDF
Т. В. Бутько, О. Е. Шандер
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО СКЛАДАННЯ ГРАФІКА РУХУ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ PDF
Т. В. Бутько, Г. О. Прохорченко
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ НОРМ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Д. С. Козодой, І. М. Косарєв, О. В. Пащенко
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ PDF
А. М. Котенко, А. В. Кулешов
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ PDF
А. М. Котенко, О. О. Шапатіна
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИ ПОБУДОВІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНИХ СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ PDF
В. В. Кулешов, В. М. Савченко, М. О. Самойлов
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ ОБРОБКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЯХ PDF
Г. О. Сіваконева
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ МІЖНАРОДНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПОРТАХ PDF
С. О. Світлична
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА КОНТЕЙНЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ PDF
Н. С. Вітер
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПРОСА НА ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ЭКСПЕДИТОРА PDF
В. С. Наумов
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ ВІКОН У ГРАФІКУ РУХУ ПОЇЗДІВ ДЛЯ РЕМОНТНО-КОЛІЙНИХ РОБІТ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ PDF
О. А. Немовча
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ PDF
О. А. Малахова, О. В. Макарова
АНАЛІЗ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ КОМБІНОВАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ PDF
А. В. Світлична
РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ ПАСАЖИРІВ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ШВИДКІСНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ РЕЛЯЦІЙНИХ ОБЧИСЛЕНЬ PDF
Л. О. Пархоменко
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Т. О. Людва, І. С. Ялова
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ШВИДКІСНОГО РУХУ PDF
С. О. Киричук
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО, ТЕХНОЛОГІЧНОГО Й ПРАВОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ (ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ І ВЛАСНИКІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ) PDF
О. М. Ходаківський, С. А. Сунка
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БІМОДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ PDF
С. І. Пупена
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ ПЕРЕВІЗНИКА PDF
Д. В. Каньовська
СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМІСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХУ PDF
К. В. Крячко, Я. В. Лозинська
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З МІСЦЕВИМИ ВАГОНАМИ НА СОРТУВАЛЬНІЙ СТАНЦІЇ Х PDF
В. В. Петрушов, А. О. Довгаль
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРШРУТІВ ПРЯМУВАННЯ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ PDF
Д. В. Константінов, Д. О. Бурлакова
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ СТРУКТУРОЮ ОЛЬШАНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПРАТ «КИЇВ – ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ» PDF
П. В. Авраменко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОГРУППНОГО СОСТАВА PDF
В. И. Бобровский, И. Я. Сковрон