Про журнал

У Збірнику наукових праць УкрДУЗТ публікуються результати наукових досліджень, наукові та конструкторські розробки та інші матеріали вчених, фахівців залізничного транспорту і промислових підприємств, спрямовані на вирішення сучасних задач та проблем організації перевезень та управління на транспорті, рухомого складу і тяги поїздів, транспортного будівництва та залізничної колії, теплоенергетики та матеріалознавства, автоматики, телемеханіки та зв’язку тощо.

Цей Збірник призначений для інженерно-технічних працівників, магістрантів, студентів і науковців залізничного транспорту та інших галузей промисловості.

Збірник включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, ступеня доктора філософії (Накази МОН України №1301 від 15.10.2019 р. та №1643 від 28.12.2019 р.).

Поточний номер

№ 207 (2024): Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту
Опубліковано: 2024-04-18

Статті

Переглянути всі випуски