Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту

Рік заснування: 1994

Галузь та проблематика: у збірнику наводяться результати наукових досліджень у галузі рухомого складу, управління процесами перевезень, зв’язку, будівництва й реконструкції залізничного транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизняного та закордонного досвіду.

ISSN 2413-3795 (Online), ISSN 1994-7852 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21515-11415 ПР від 27.07.2015 р.

Наукометричні показники журналу:

Index Copernicus (Польща) — ICV 2014: 32.64

Google Scholar hi-8

Періодичність: 8 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Український державний університет залізничного транспорту


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 177 (2018)

Зміст

Статті

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИСКОРЕНИХ ПОЇЗДІВ МІЖОБЛАСНОГО СПОЛУЧЕННЯ PDF
А. О. Kovalov, О. В. Kovalova, М. О. Kovalov, Y. О. Seliutin, М. І. Romanenko
МОДЕЛЬ ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА В РЕЖИМІ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ЗІ СКАЛЯРНИМ ЗАКОНОМ КЕРУВАННЯ PDF
S. O. Yatsko, Y. V. Vashchenko, А. M. Sydorenko
ВЕРИФІКАЦІЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ КОЛОН ПОРІВНЯНО З БУДІВЕЛЬНИМИ НОРМАМИ УКРАЇНИ PDF
Е. І. Galagurya, М. О. Kovalov, L. B. Kravtsiv, І. V. Buchenok