Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту

Рік заснування: 1994

Галузь та проблематика: у збірнику наводяться результати наукових досліджень у галузі рухомого складу, управління процесами перевезень, зв’язку, будівництва й реконструкції залізничного транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизняного та закордонного досвіду.

ISSN 2413-3795 (Online), ISSN 1994-7852 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21515-11415 ПР від 27.07.2015 р.

Наукометричні показники журналу:

Index Copernicus (Польща) — ICV 2014: 32.64

Google Scholar hi-8

Періодичність: 8 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Український державний університет залізничного транспорту


№ 147 (2014)

Зміст

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту. Вагони

НАВІГАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ВАНТАЖНОГО ВАГОНА PDF
В’ячеслав Володимирович Бондаренко, Олена Миколаївна Бірченко
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ PDF
Вадим Михайлович Петухов, Микола Ігорович Варницький
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФАРБУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ PDF
Альона Володимирівна Труфанова, Сергій Олександрович Грицов
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВУЗЛА ЗАДІЛКИ ПРОМІЖНОГО СТОЯКА ТА БАЛКИ КУЗОВА НАПІВВАГОНА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Руслан Іванович Візняк, Артур Вікторович Гудко
РОЗРОБКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СТЕНДА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПАСАЖИРСЬКИХ ВІЗКІВ МОДЕЛЕЙ 68-7007 І 68-7012 В УМОВАХ ВАГОННОГО ДЕПО МІНСЬК ПАСАЖИРСЬКИЙ БІЛОРУСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
Руслан Іванович Візняк, Віталій Вадимович Денисенко
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ОСЕЙ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОЕРЦИТИМЕТРІЇ PDF
Іван Дмитрович Борзилов, Костянтин Віталійович Шевченко, Володимир Юрійович Калитюк
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ПОЇЗДІВ НА ОСНОВІ БЕЗПЕРЕРВНОГО АКУСТИЧНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ PDF
Дмитро Ігорович Скуріхін, Антон Леонідович Кучеров