Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту

Рік заснування: 1994

Галузь та проблематика: у збірнику наводяться результати наукових досліджень у галузі рухомого складу, управління процесами перевезень, зв’язку, будівництва й реконструкції залізничного транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизняного та закордонного досвіду.

ISSN 2413-3795 (Online), ISSN 1994-7852 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21515-11415 ПР від 27.07.2015 р.

Наукометричні показники журналу:

Index Copernicus (Польща) — ICV 2014: 32.64

Google Scholar hi-8

Періодичність: 8 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Український державний університет залізничного транспорту


№ 160 (2016)

Зміст

Статті

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПОЇЗДІВ НАПРЯМКУ УКРАЇНА – КИТАЙ НА ПРИНЦИПАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ PDF
Сергій Володимирович Панченко, Артур Олександрович Каграманян, Олександр Валерійович Лаврухін, Анатолій Миколайович Котенко, Віталій Іванович Шевченко
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ З ПІДВИЩЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НАДІЙНОСТІ PDF
Валерій Михайлович Бубнов, Леонтій Абрамович Мурадян, Владислав Юрійович Шапошник, Микола Борисович Манкевич